Det kniber fortsat med at låne penge

Erhvervs- og Vækstministeriets halvårlige redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark er netop blevet offentliggjort.

Foto: DR

Redegørelsen viser, at selv om situationen på det danske lånemarked er forbedret over det sidste år, har særligt de mindre virksomheder fortsat svært ved at finde finansiering. Derfor er der fortsat behov for at styrke markedet for risikovillig låne- og egenkapital til små- og mellemstore virksomheder.

Leder af DTL-Danske Vognmænds kontor Region Hovedstaden og direktør i Kjøbenhavns Vognmandslaug Anders Due kan bestemt nikke genkendende til situationen: ”Jeg kan godt bekræfte, at virksomhederne generelt kan have svært ved at få lån. Før 2007 kunne man låne – det kan man ikke nu. Det er et mønster, som har gjort sig gældende faktisk siden finanskrisen.”

Anders Due fornemmer dog, at nogle vognmandsvirksomheder på nuværende tidspunkt af året mærker en sæsonmæssig forbedring på efterspørgselssiden – men det modsvares ikke af en øget udlånslyst fra pengeinstitutternes side.

Leder af DTL-Danske Vognmænds kontor Midt/Nord i Viborg Kim Tatt Jakobsen kan meddele, at det ikke bliver bedre, jo længere vestpå man drager: ”Vi hører af og til om, at vognmændene kan have problemer med at opnå kredit både til driften og til investeringer, og at virksomhederne bliver presset af kunderne på kredittiderne, som gør det svært for vognmandsvirksomhederne at finansiere sig selv.”

Kim Tatt bekræfter også, at det efter en længere periode generelt ikke er blevet lettere i de seneste par år. ”Problemet varierer dog lidt, afhængig af virksomhedens bank og geografi og fra firma til firma. Der er ikke noget entydigt mønster.”

Udviklingen bremses
Af regeringens redegørelse fremgår, at mindre virksomheder i langt højere grad end større virksomheder er begrænset af finansieringsvanskeligheder. Renteniveauet på nyudlån er fortsat meget lavt, idet der dog er væsentlige forskelle mellem renterne på små og store nyudlån. Det lave renteniveau kan blandt andet skyldes, at det primært er virksomheder med gode nøgletal, der får godkendt deres låneansøgninger i dag, hedder det i redegørelsen.

Økonom i DTL-Danske Vognmænd Morten Pernø oplyser, at omkring 10 procent af de adspurgte transportvirksomheder i konjunkturbarometrene hos Danmarks Statistik oplever finansiering som en decideret produktionsbegrænsning, som hæmmer deres aktiviteter i markedet. ”Der har været en bedring, siden det antal på samme årstid i 2011 var oppe over 30 procent, men det er fortsat noget, der bremser udviklingen i transportsektoren. ”

DTL-økonomen kan desuden berette, at DTL-Danske Vognmænd har kendskab til en virksomhed, som direkte er blevet lukket som følge af bankens manglende lyst til at låne ud på trods af, at regnskabet så fornuftigt ud.

Morten Pernø slår samtidig fast, at det ikke kun er finansiering til at holde skindet på næsen, som nogle vognmænd døjer med. Lige så ofte er det vognmænd, der ønsker at konsolidere sig eller ekspandere, der møder lukkede pengekasser.

Læs mere om redegørelsen her.