December-møde med rigspolitichefen

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg og flere spidser fra den øverste politimyndighed lagde 1. december vejen forbi DTL - Danske Vognmænd på Grønningen for at drøfte de ting, der rører sig hos vejtransporten.

Fv. rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg med DTLs direktør Erik Østergaard. Foto: Per Daugaard

”Vi havde et godt og informativt møde med polititoppen, og det er mit indtryk, at rigspolitichefen er indstillet på en endnu større dialog med branchen. Blandt andet kan vi nu konstatere, at Rigspolitiet har indbudt til dialog-møde i det nye år den 5. januar,” udtaler DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

Containere og diesel
DTL orienterede på dagens møde om to former for kriminalitet, der fylder meget hos vognmændene: I entreprenørdelen er det misbrug og brugstyveri af byggeaffaldscontainere, hvor gerningsmændene med stigende frækhed også stjæler ophaler-biler og sælger containerne på det sorte marked efter brug. Blandt andet med DTLs mellemkomst har der været så meget fokus på denne form for kriminalitet, at det er lykkedes at pågribe flere formodede hovedmænd til denne særlige kriminalitetsform.

Mere generelt for branchen er det stigende tilfælde af dieseltyveri både fra lastbiltanke og hjemmetanke. her. DTL vejleder virksomhederne om, at alle tyverier af dieselolie herunder ved kopiering af brændstof-kreditkort og eventuelle forsøg herpå anmeldes til politiet, så politiet får et reelt billede af situationen og hvilken indsats, der skal til for at forhindre og standse plageriet.

I begge tilfælde efterlyser DTL, at Rigspolitiet sikrer en endnu større koordination mellem politikredsene for blandt andet at finde hælergerningsmænd til tyverierne.

Nye regler om særtransport
På særtransportområdet havde DTL lejlighed til at udtrykke tilfredshed med, at uddannelsen af chauffører af ledsagerbiler til færdselsregulering nu kan komme i gang i det nye år. Der var enighed mellem branche og myndighed om, at der bliver tale om en lettelse af særtransporterne, som også hjælper på ressourceanvendelsen hos politiet. 

Særtransportbranchen venter også på den nye særtransportbekendtgørelse, hvor specielt spørgsmålet om kontrol i forhold til udsyn, er et varmt emne. I udkastet til den reviderede Særtransportbekendtgørelse er det beskrevet, at der er mulighed for at anvende kameraløsninger, når det gælder udsyn bagud og udsynet skråt bagud. Derfor foreslår DTL, at politiets kontroller nedtones på dette felt.

Nummerpladegenkendelse på vej
Mødet var en tur rundt om de udenlandske chauffører, der synes at have alvorlige problemer med alkohol og kørsel. DTL anbefaler, at der overvejes alkolåse ved udkørsel fra færgehavne og transportcentre, hvor det er muligt, og at politiet udøver en effektiv stikprøvekontrol – fx mandag morgen – i områder, hvor der erfaringsmæssigt opholder sig alkoholpåvirkede chauffører.

I forbindelse med udenlandske lastbilers færden i Danmark drøftede man cabotage-kontrollen og den kommende indførelse af nummerpladegenkendelse. DTL har peget på de politimæssige muligheder i det system for automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) ved fotooptagelser af lastbilsnummerplader ved grænseovergange, som Vejdirektoratet har igangsat et forsøg med.

Rigspolitiet er opmærksom på forsøget i Vejdirektoratet og har sideløbende netop prækvalificeret et antal leverandører til politiets eget mobile ANPG-system.