Comeback til trafiksikkerhedsråd

Blandt DTLs lokalforeningers vigtige opgaver er lokal indflydelse på fx vejændringer og trafiksikkerhed, så det er en meget glad formand for Sjællands Vognmandsforening, Frederik Christensen, der efter godt et års pause atter kan sætte sig med til bords, når Ringsted Kommune genetablerer sit trafiksikkerhedsråd.

»Rådet blev til min og andres store skuffelse nedlagt af det nye byråd, selvom vi havde et endog meget godt samarbejde kørende. Nu er byrådet kommet på andre tanker, og det hilser vi velkommen i transportbranchen,« siger Frederik Christensen.

Han lægger ikke skjul på, at han har presset på over for kommunens embedsmænd for at få genoptaget rådets arbejde.

Blandt resultaterne hidtil har været mere sikre skoleveje i form af nye cykelstier, og ved et farligt vejkryds er der blevet etableret en tilbagetrukken stoplinje for bilerne, så cyklisterne holder foran og er synlige - også fra en lastbils førerhus.

Ud med gennemkørende lastbiler
Trafiksikkerhed er en mærkesag i vognmandsforeningen i almindelighed og for Frederik Christensen i særdeleshed. En ny opgave bliver at få indført et forbud mod gennemkørende lastbiler i Ringsteds bymidte.

»Det lyder måske lidt mærkeligt, at en vognmand går ind for et lastbilforbud, men gennemkørende lastbiler hører ikke hjemme i Ringsted bymidte. Det skal naturligvis være tilladt med ærindekørsel. Så jeg ser frem til at deltage i arbejdet med den endelige udformning af planen,« siger Frederik Christensen.

Det nye trafiksikkerhedsråd holder sit første møde onsdag 17. december. Det får 23 medlemmer fra 20 forskellige organisationer og foreninger samt fra kommunen, skolerne og politiet.

Medlemmerne udpeges for en fire årig periode. En af de første, store opgaver bliver netop udformningen af en plan for Ringsted bymidte.

Frederik Christensen kan kontaktes på tlf. 40 13 50 43