Cabotagedebat tog på højskole

De nationale vognmænds levevilkår i Europa kom på lystavlen i bedste sendetid, da TV2 News tirsdag aften sendte halvanden times live transmission fra debat mellem kandidater til Europa-Parlamentet og folketingsmedlemmer.

Ivrige hænder i heftig debat. Foto: Per Daugaard

Debatten var arrangeret af DTL på Borups Højskole i København under det overordnede tema ”kan vi liberalisere os fattige?”.

Orkestreret af politisk kommentator Lars Trier Mogensen havde DTL samlet et panel af EP-kandidaterne Morten Helveg Petersen (RV), Jess Myrthu (V) og Christina Egelund (LA), parlamentsmedlemmerne Morten Messerschmidt (DF), Ole Christensen (S) og Bendt Bendtsen (K) samt partiformand Pia Olsen Dyhr (SF) og Enhedslistens spydspids, Johanne Schmidt-Nielsen.

DTLs adm. direktør og formand for Nordic Logistics Association Erik Østergaard var en del af debatpanelet og lagde for med at forklare baggrunden for, at DTL mener, at systematisk cabotagekørsel på ulige vilkår i mange europæiske lande driver de nationale vognmandserhverv ud over kanten. Arbejdspladser går tabt, og virksomheder nedlægges.

”Det var forventeligt, at meningerne var delte om, hvordan vi kommer tættere på at drive et indre marked uden prisshopping og arbitrage på transportmarkedet, der fratager de nationale vognmænd muligheden for at konkurrere på lige vilkår. Men jeg hørte ingen, der bagatelliserede problemet i nævneværdig grad”, fortæller Erik Østergaard.

Også i luften
Transportbranchens vilkår var et godt udgangspunkt for, at politikerne havde mulighed for at komme ind på begrebet social dumping mere generelt. Hvad ser vi i andre brancher og hvilke udfordringer står vi med? Er social dumping bare et andet ord for konkurrence?

Der blev under debatten nævnt eksempler fra luftfarten, hvor såkaldt ”regelshopping” gør, at nationale luftfartsselskaber, skal konkurrere med selskaber, som undgår social sikring og skat ved at bruge uigennemskuelige ansættelsesmetoder i flere led eller ved at bruge vikarbureauer i EU-lande med lavere skat.

Vognmand og bestyrelsesmedlem i DTL Kristian Skov Petersen rettede i den forbindelse som tilhører et meget direkte spørgsmål til panelet: ”Vil I havde et dansk transporterhverv i fremtiden, eller vil I ikke?”

Fælleseuropæisk problem
Debatten blev afrundet med synspunkter om bæredygtigheden i et europæisk fællesskab med så store forskelle, og hvorvidt den danske velfærdsmodel overhovedet kan opretholdes, når der er adgang til velfærd og ydelser for mange EU-borgere i fremtiden.

Erik Østergaard gjorde under debatten en del ud af at forklare, at det, vi ser i øjeblikket, ikke er et isoleret dansk problem:

”Det er et fælleseuropæisk problem. Det er ikke den danske konkurrenceevne, der undergraves ved debatten om social dumping, cabotagekørsel eller velfærdsydelser, der forsvinder ud af landet. Det er et erkendt problem i hele Europa på tværs af vanlige politiske skel. De mange liberaliseringer og udvidelser har simpelthen nået en skranke i mødet med virkeligheden”.

Østergaards synspunkt blev også bekræftet af formand Mikael Nilsson fra DTLs søsterorganisation SÅ i Sverige og af viceadm. direktør Jan-Terje Mentzoni fra NLF i Norge. De fik begge som tilhørere mulighed for at forklare alle om situationen i de nordiske lande, der er meget lig situationen i Danmark.

Se debatten fra i går her (kræver TV2-play abonnement).

Se også kronik i Politiken af DTLs direktør her.