Brug den finske sisu i cabotagesag

Sisu er et finsk udtryk, der samler egenskaber som råstyrke, vilje, udholdenhed og evnen til at tænke klart i pressede situationer.

Det er der efter DTLs mening så rigelig brug for i den stundende kamp for bogstavelig talt at få sat foden ned i forhold til cabotageudbredelsen.

Der må trods alt være en smule rimelighed i, hvordan man udøver en ellers ganske udmærket mulighed for at gøre noget for miljøet og effektiviteten, mener DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

DTL-direktøren støtter fuldt ud op om Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested, der i en pressemeddelelse har opfordret regeringen til at støtte Finland i sagen om landets fortolkning af reglerne for cabotagekørsel:

”Det er rigtig set af Hyllested, at regeringen bør bakke op om Finland i denne sag på samme måde som i den verserende dagpengesag, hvor EU har varslet en retssag mod det nordiske broderland. Uden sammenligning i øvrigt er der det til fælles for de to sager, at der er tale om helt principielle standpunkter for, hvordan man som nation forholder sig til rækkevidden af EU's regulering." 

Henning Hyllested mener, at finnerne reelt bare har taget (cabotage)reglernes ord for pålydende ved at sætte en kraftig begrænsning på cabotagekørslen, og han henviser til regeringens kamp mod social dumping: ” Men hvis de virkelig mener noget med deres indsats mod social dumping, bør de også støtte finnerne i sagen om cabotagereglerne”, udtaler han.

Støtte et vigtigt signal
Erik Østergaard anerkender fuldt ud det finske forsøg på en mere restriktiv anvendelse af cabotagereglerne, og alt tyder på, at finnerne får en EU-sag på halsen. Spørgsmålet er så, om den danske regering har mod og mandshjerte – sisu – nok til at gå hele vejen og støtte Finland.

”Man har ikke noget at tabe, og det er jo også regeringens politik, at få gjort noget ved sagen”, udtaler han og henviser i den forbindelse til den henvendelse, som den danske regering og 6 andre EU-lande har rettet til Kommissionen.

I henvendelsen har landene udtrykt bekymring for konsekvenserne af de nuværende cabotageregler og deres anvendelse og forståelse i EU-sammenhæng og har opfordret til hurtig handling og klare regler, som er nemme for politiet at håndhæve og for erhvervet at forstå.

Erik Østergaard: ”Som den tidligere transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) har sagt, så er det et stærkt signal til Kommissionen om, at der må og skal ske noget. Kommissionen er vagthund over de gældende EU-regler og har kompetence til at forfægte juraen, når de anlægger sag mod et land.

"Men Kommissionen jo også et politikskabende organ, der kan og skal komme med initiativer til at ændre ting, der ikke virker i praksis. Derfor er det et vigtigt politisk signal, at Danmark nu følger op på henvendelsen og støtter et land som Finland, der er ved at komme i klemme i retsmaskineriet på grund af sjasket lovgivning."