Brændeafgiften gravlagt – fælles kamp er til ende

De sidste gløder er nu slukket, og bålet kastet til i sagen om den omstridte forsyningssikkerhedsafgift – bedre kendt som brændeafgiften.

Iflg. Ritzau foreslår skatteminister Morten Østergaard, at forligspartierne helt skrotter forsyningssikkerhedsafgiften inklusive de afgifter på rumvarme, som oprindeligt blev gennemført i VK-regeringens forårspakke i 2009.

Dermed undgår virksomheder og private en regning på i alt 15,4 milliarder kroner frem mod 2020.

Underdirektør Ove Holm, DTL: ”Det er rigtig glædeligt, at det pres, som mange organisationer har opretholdt på regeringen i denne sag, nu endelig fører til aflivningen af den form for afgift. For DTLs vedkommende var det en henvendelse fra en medlemsvirksomhed i Svendborg ret tidligt i forløbet, der alarmerede os. Det viser vigtigheden af, at organisationens bagland er vågen og bringer historier ind fra hverdagen.”

Et bredt politisk flertal vedtog i marts 2012 som led i Energiaftalen, at folk, der varmer op i en brændeovn, skulle pålægges en såkaldt forsyningssikkerhedsafgift på den brændsel, de køber. Det ville på sigt have gjort brænde omkring 33 procent dyrere. I 2013 ville regeringen så i gang med at udmønte aftalen i egentlig lovgivning.

Penge ville ende i udlandet
Det var DTLs vurdering, at afgiften ville ramme danskerne som spredehagl. Ikke inde i de store byer, hvor forslaget nok ville betyde mindre for forbrugerne, men i de dele af landet og i de erhverv, som i forvejen har det sværest i øjeblikket – turisme, detailhandel, transport og landbrug.

For transportens vedkommende ville en omfattende grænsehandel slå det fintmaskede distributionsnet i stykker, som danske havne og danske transportvirksomheder har opbygget i tæt samarbejde for netop at sikre forsyningerne af brænde til landet. Det havde betydet, at når brændsel losses i danske havne og køres på lastbiler til udsalgsstederne, så ville danske virksomheder ikke få glæde af aktiviteterne.

”Med den øgede grænsehandel på grund af afgiften ville man risikere, at udenlandske lastbiler sydfra skulle ud på lange landevejsture til enkeltkunder, der i de fleste tilfælde bestiller helt ukoordineret og uden sigte på en bred og vedvarende forsyning. Det ville skade miljøet og lægge pengene i udenlandske kasser”, forklarer Ove Holm.

DTL blæste derfor til angreb på afgiften sammen med organisationerne Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer, Danske Havne, De Samvirkende Købmænd og Feriehusudlejernes Brancheforening.