Skærpet tolerancegrænse på totalvægt fra 1. marts

Tolerancen for at rejse tiltale ved overlæs på lastbiler strammes, fremgår det af en ny cirkulæreskrivelse fra Justitsministeriet.

7-akslet vogntog Foto: Scania

Snart bliver det efter alt dømme tilladt for 7-akslede vogntog at køre med 56 ton totalvægt.

"Dermed opfyldes et længe næret ønske fra branchen om at udnytte materiellet optimalt til gavn for transporteffektiviteten og produktiviteten," lyder det fra DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm.

"Vi har i dialogen med myndighederne og politikerne ikke lagt skjul på, at det er en vigtig sag for vores medlemmer."

Transportministeriet planlægger at tillade de 56 ton, men politikerne skal lige nikke OK til planen. Det sker formentlig i løbet af denne måned, så det kan træde i kraft samtidig med en ny tolerancegrænse for overlæs.

Ny grænse på 3 procent
Med den øgede totalvægt følger nemlig en opstramning af tolerancegrænsen for overvægt. Den hidtidige grænse på 7 procent sættes ned til 3 procent, og samtidig indføres der et maksimum på 1.500 kg.

"Der er tale om en ret kraftig stramning - og mere end forventet. Det vil give nogle situationer for nogle af vore vognmænd, som de vil have svært ved at håndtere," siger Ove Holm.

Han forudser, at der vil komme nogle bødesager for domstolene, hvor disse stramme tolerancegrænser vil blive udfordret. "Baggrunden for stramningen i forbindelse med den øgede totalvægt er en smertegrænse for broerne. Den nås med ekstra to ton på toppen," tilføjer han. 

DTL har protesteret imod planerne om en lavere tolerancegrænse for overvægt, og har – efter forslag fra medlemsvirksomheder – foreslået en uændret 7 procents grænse dog maksimalt 3,5 ton.

"Men den yderligere stramning af tolerancegrænsen vil helt klart blive en udfordring for transportvirksomhederne," siger han.

Se den ny cirkulæreskrivelse fra Justitsministeriet her.