56 ton totalvægt fra 1. august – politisk aftale i hus

En ny trafikaftale er netop blevet indgået mellem regeringen, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, SF og Liberal Alliance – og det er godt nyt for vognmændene, der får mere totalvægt fra 1. august og mere plads til modulvogntog.

Arkivfoto: Per Daugaard

”Vi er meget tilfredse med den brede aftale, som styrker vejgodstransporten i Danmark yderligere. Aftalen bærer præg af et grundigt forarbejde fra Transportministeriets side og stor politisk velvilje,” siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

Fra 1. august vil det endelig være muligt at køre med 56 ton totalvægt på 7-akslede vogntog. Det vil dog være en forudsætning, at akselafstanden forøges fra 3 til 4 m mellem sidste aksel på en 4-akslet forvogn og første aksel på en 3-akslet kærre.

Kravet til akselafstanden medfører, at broerne ikke belastes mere end i dag, og at ændringen ikke vil medføre øgede udgifter for stat og kommuner, hedder det i aftalen.

Forudsætningen har været, at tolerancegrænsen for kørsel med overlæs nedsættes, hvilket som bekendt er sket pr. 1. juni.

Parterne ønsker samtidig at udbrede forsøgsvejnettet til modulvogntog, så vognmænd i stort set hele landet kan benytte sig af den energi- og omkostningseffektive transportform. Der er derfor afsat 75 mio. kr. til, at 35 delstrækninger kan inddrages i modulvogntogsnettet.

Parterne er samtidig enige om at forlænge modulvogntogsforsøget frem til 2030 med henblik på at skabe stabile rammevilkår.

Penge til sikkerhed og fremkommelighed
Der afsættes desuden 12,5 mio. kr. til forebyggelse af højresvingsulykker – herunder anlæg af cykelbokse, revision af chaufføruddannelsen, videndeling med kommunerne og kampagner. Yderligere 8,6 mio. kr. går til at sikre kryds til forebyggelse af højresvingsulykker.

Endelig har parterne lavet en aftale om at stemme for en ny vejlov, der navnlig indeholder bedre styring og koordinering af vej- og gravearbejder og bedre redskaber til vejmyndigheden såsom bod og færdiggørelse for ledningsejers regning ved forsinkelser.

”Det er en god aftale, hvor vi nu iværksætter en række tiltrængte vejprojekter, som kommunerne og det lokale erhvervsliv har efterspurgt. Desuden får vi de effektive og miljøvenlige modulvogntog udbredt til stort set hele landet,” udtaler Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen i en pressemeddelelse.

Læs aftalen her