2½ mia til bedre infrastruktur og effektiv godskørsel med lastbiler

Regeringens netop offentliggjorte vækstpakke tilgodeser godskørslen på danske veje med 2½ mia. kr. fra de ledige midler i Infrastrukturfonden til en række ”vækst- og produktivitetsfremmende infrastrukturinitiativer”.

Regeringens vækstpakke er kommet

Hertil vil regeringen i forlængelse af Produktivitetskommissionens anbefalinger hæve grænsen for totalvægten for syv-akslede vogntog fra 54 til 56 ton og forlænge forsøgsordningen med modulvogntog frem til 2030 – og dermed skabe sikkerhed for branchens investeringer.

Regeringen vil samtidig i samarbejde med den grønne transportforligskreds udvide vejnettet indrettet til kørsel med modulvogntog.

”Det glæder mig overordentlig meget, at regeringen nu har sat sine ambitioner på tryk, så vi kan komme videre med det arbejde, der i forvejen er udført i ministerierne og i den politiske forligskreds for at gøre betingelserne for danske vognmænd endnu bedre. Det er i god tråd med anbefalingerne fra Produktivitetskommissionen”, siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard, som fortsætter:

”Hvad der nærmere ligger i udtrykket ”vækst- og produktivitetsfremmende infrastrukturinitiativer” vil formentlig bero på en politisk prioritering af, hvor pengene skal bruges.

Men det er sikkert, at 56 ton totalvægt og forlængelse af forsøgsordningen for modulvogntog så langt ud i fremtiden, vil give tryghed for vognmændene, når de skal ud at investere i materiel. Samtidig giver det også kommunerne en vis ro, fordi det giver mening at bruge penge på at indrette infrastrukturen efter de nye, effektive standarder.”

Erik Østergaard anser udvidelsen af den resterende del af det egnede statsvejnet for nødvendig for, at flere DTL-medlemmer skal kunne bruge modulvogntogene effektivt.

Regeringen anfører samtidig i sit vækstudspil, at ændringerne desuden vil have en positiv effekt på miljøet, da CO2-udledningen alt andet lige vil mindskes.

Læs om vækstpakken her.