1-0 ved pausen

Kommissionen har i dag offentliggjort sin længe ventede rapport om EUs indre marked for vejtransport, herunder cabotage. Forventningerne til rapporten – og det kendskab man havde til indholdet – blev bl.a. allerede drøftet blandt de nordiske direktører i fredags.

Fra venstre på billedet ses  Iiro Lehtonen, SKAL, adm. dir.  Rickard Gegö, Sveriges Åkeriföretags, adm. dir.  Søren Hyldstrup Larsen, direktør i NLF  Erik Østergaard og Geir A. Mo adm. direktør i NLF.

Indholdet af Kommissionens rapport var allerede delvis kendt af de nordiske direktører, da de holdt bestyrelsesmøde i NLA fredag. Tilstede var Liro Lehtonen, SKAL, adm. dir., Rickard Gegö, Sveriges Åkeriföretags, adm. dir., Søren Hyldstrup Larsen,  adm. dir. i DTL og direktør i NLF, Erik Østergaard, og endelig Geir A. Mo adm. direktør i NLF.

”Set fra et nordisk synspunkt kan jeg kun betragte denne rapport som udtryk for et 1-0 ved pausen for vores synspunkter. Holdningen i Kommissionen og hos kommissær Kallas har bevæget sig langt de sidste par år. Hovedkonklusionen i dagens rapport er, at der er behov for en balanceret tilgang til ændringer i dagens regler for bl.a. cabotage for at sikre, at reglerne fungerer og har effekt. Rapporten tager også fat på problemer som postkasse-selskaber og anden ulovlig aktivitet i forbindelse med etablering af selskaber. Og endelig – og ikke mindst – har Kommissionen bevæget sig langt i sin forståelse af, at der er behov for ordnede sociale forhold for at sikre en lige konkurrence mellem vognmænd i EU”, udtaler Erik Østergaard fra DTL.

Rapporten lægger op til, at de gældende regler for bl.a. cabotage skal vurderes for at finde en bedre måde at regulere cabotage-reglerne. Kommissionen erkender, at klarhed og juridisk sikkerhed er en forudsætning for at kunne skabe lige konkurrence i vejtransport-markedet. Endelig erkender Kommissionen betydningen af, at vejtransport skal være attraktivt som arbejdsplads for at sikre industriens fremtid. Der skal derfor sikres en veluddannet arbejdsstyrke, som kan matches med attraktive arbejdspladser.

”For et par år siden talte Kommissionen om fuld liberalisering indenfor de kommende par år. Det er ikke længere på dagsordenen. Kommissionen har erkendt – ligesom markedet har vidst længe – at sagen er mere kompliceret. Det er ikke tilstrækkeligt at have regler for lastbilen, der kræves også regler for chaufføren” siger Erik Østergaard.

”Der, hvor der stadig er en udfordring i forhold til Kommissionen er på en række af deres mere eller mindre dokumenterede påstande om tomkørsel og effektivitet. Forskellige undersøgelser viser, at der ikke er entydige konklusioner om tomkørsel, hvor meget der er, og hvordan det kan undgås. Kommissionen forholder sig alt for ortodokst til troen på, at tomkørsel kan reduceres, og i særdeleshed at cabotage kan reducere tomkørsel. Det er slet ikke blevet bevist.”

”En anden udfordring er at få Kommissionen til at forstå, at billigere transport ikke er løsningen. For den samlede transportsektor i EU, både vejtransport og jernbanetransport, er løsningen på udfordringerne ikke faldende priser på transport. Tværtimod”, slutter Erik Østergaard.

Rapporten kommer på et tidspunkt, hvor man kan tale om en reel pause i EU-arbejdet, idet der er valg til EU-Parlamentet d. 23.-25. maj, og en ny Kommission vil blive udpeget i efteråret 2014.

Men de politiske diskussioner vil forsætte. Ikke mindst ved den konferencen som den franske minister har inviteret til i Paris d. 16. april 2014 om vejtransport, hvor også den danske minister og den norske statssekretær forventes at deltage.

Det forlyder endvidere, at cabotage og rapporten vil blive et af temaerne på det uformelle rådsmøde for transportministrene i maj 2014.