Udenlandske lastbiler skal i fokus

Det åbne samråd om den faldne transportafgift i dag i Folketingets Skatteudvalg berørte et vigtigt forhold, der i kampens hede ikke har fået den fortjente opmærksomhed: Kontrollen af de udenlandske lastbilers betaling af den eksisterende vejbenyttelsesafgift.

Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen benyttede lejligheden under jordfæstelsen af transportafgiften til at spørge ind til, hvordan det sikres, at de udenlandske lastbiler betaler den lovpligtige vejbenyttelsesafgift. En afgift, som danske vognmænd hvert år betaler forud som betingelse for at kunne færdes på det danske vejnet.

Skatteminister Holger K. Nielsen erklærede sig enig med Venstres trafikordfører i, at det er væsentligt, at udenlandske lastbiler betaler for brugen af danske veje på lige fod med de danske vognmænd. En forpligtelse, som regeringen under kampene om en ny transportafgift selv fremdrog som en afgørende forudsætning for det danske indtægtsgrundlag.

Ministeren var dog tydeligvis ikke klædt på til en længere redegørelse om forholdet og status på kontrollerne. Han henviste til, at selve kontrollen foretages af politiet og SKAT.

Hængeparti
DTLs adm. direktør Erik Østergaard mener, at det stadig er relevant at holde fokus på de udenlandske lastbilers betaling af vejbenyttelsesafgift. ”Vi har et hængeparti på den front, for vi mangler løbende at få kontrol med, om snyderiet med vejbenyttelsesafgiften er på vej ned, for det medfører en urimelig konkurrenceforvridning, når udenlandske lastbiler undlader at betale”.

Under V-K regeringen besluttede man at efterkomme erhvervets ønsker om skiltning på grænseovergange og i færgelejer for at rette de udenlandske chaufførers opmærksomhed mod betaling af vejbenyttelsesafgiften.

Samtidig blev vejbenyttelsesafgiften et fokusområde i de nyetablerede multikontroller. ”Siden da, er antallet af udenlandske biler på danske veje steget endnu mere, så det er helt nødvendigt, at dette område bliver en del af den samlede kontrolindsats”, fastslår Erik Østergaard.