Udenlandske chaufførers hvil i bilerne skaber debat

I Nordjylland er man blevet godt og grundigt trætte af at opleve udenlandske chauffører formelig tage bolig i deres lastbiler, når de skal have deres lange ugentlige hvil efter køre- og hviletidsreglerne.

Det er ikke alene en ukomfortabel både at tilbringe ”weekenden” på – det er også ulovligt efter køre- og hviletidsreglerne.

TV2 Nord kunne i weekenden bringe indslag, hvor udenlandske chauffører helt åbenlyst indrømmede, at de tilbragte al deres hviletid i lastbilen som deres eneste ”hjem”.

Det har fået knubbede kommentarer med på vejen fra både vognmænd og fagforening og har naturligt kaldt på opfordring til politiet om at gøre noget ved sagen. Sagen følges angiveligt op i aften i TV2 Nord, hvor man har spurgt politikerne til deres holdning til fænomenet.

Ressourcekrævende kontrol af hvil
Hos DTL forstår underdirektør Ove Holm godt den megen opmærksomhed på de overnattende chauffører: ”DTL ser generelt store problemer med ulige konkurrence og social dumping. Overnatning i lastbilen i de lange hvileperioder er samtidig en indikation på, at chauffører tilsyneladende opholder sig i landet mere end normalt er, hvis det blot var for en tilsluttende tur i forbindelse med en international kørsel”.

Men Ove Holm er ikke sikker på, at et øget politimæssigt fokus på overtrædelse af reglen om at det ugentlige hvil på mindst 45 timer skal foregå uden for lastbilen, vil være særligt effektiv:

”Det er berettiget at spørge, om ikke politiets ressourcer kan bruges bedre, da det er meget ressourcekrævende at bevise en overtrædelse af den karakter. Og hvis resultatet blot bliver, at chaufføren afkorter hvilet til under 45 timer eller sover i et telt uden for lastbilen, så har vi ikke nået meget”.

Bred indsats nødvendig
Ove Holm fremhæver, at DTL er fortaler for, at der skal en langt bredere indsats til at få skovlen under de store problemer med ulige konkurrence fra østeuropæiske chauffører, der lever under socialt kritisable forhold.

”DTL er derfor meget tilfreds med, at politiet har fået tilført ekstra 17,5 mio. kr. årligt til kontrol af cabotagereglerne, og at politiet generelt opruster sin indsats over for hele tungvognsområdet ved oprettelse af tre tungvognscentre i Danmark. Om det skal kaldes et særligt lastbilpoliti er ikke så vigtigt”, slutter Ove Holm.