Tydelige DTL-aftryk i rapport fra Produktivitetskommissionen

Flere af DTLs mærkesager er positivt listet op i den rapport, der netop er offentliggjort af Produktivitetskommissionen.

Yderligere skridt hen imod hævelse af lastbilers totalvægt, to påhængskøretøjer tilkoblet lastbiler og udvidelse samt permanentgørelse af forsøgsordningen med modulvogntog.

Flere af DTLs mærkesager er positivt listet op i den rapport, der netop er offentliggjort af Produktivitetskommissionen.

Rapporten konstaterer, at Danmark i flere henseender har en mere restriktiv lovgivning på området end i vores nabolande. Reguleringen tager bl.a. hensyn til miljø, arbejdsmiljø og belastning af vejnettet.

Men – siger rapporten – der kan være grund til at kigge på, om nogle af de fastsatte grænser kan justeres.

"Det er meget klare konklusioner, der drages i rapporten. Så klare, at der ikke fra politisk hold er tid til at tøve med at komme videre med de tiltag, som DTL allerede har foreslået med hensyn til lastkapaciteten på lastbilerne – og som blandt andre Venstre har lagt på bordet", siger DTLs underdirektør Ove Holm i en kommentar.

Han er især glad for, at det anbefales at hæve vægtgrænsen på 6-akslede vogntog til 50 ton og til 56 ton for 7-akslede vogntog.

Kommissionen siger om dette i sin rapport: "Der findes ikke nogen studier af, hvor meget virksomhederne kan spare i lønomkostninger. Besparelserne kan være betydelige. De igangværende undersøgelser af de økonomiske konsekvenser ved at hæve totalvægten for lastbiler yderligere bør derfor tage højde for lønbesparelserne.

På den baggrund anbefaler Produktivitetskommissionen, at forslaget om at øge vægtgrænserne for tre-akslede lastbiler og syv-akslede vogntog genovervejes".

Hvad angår modulvogntog er Ove Holm helt enig i rapportens vurdering af, at flere virksomheder vil være interesserede i at benytte modulvogntog under virksomhedsordningen, hvis de har sikkerhed for, at forsøget med modulvogntog gøres permanent.

"Sikkerhed for, hvad fremtiden bringer, er altid væsentlig for en vognmands investeringer. Selv om modulvogntog i høj grad er alternativ brug af eksisterende materiel, så er der en række investeringer, der skal gøres for at gøre modulvogntogene operative".

Brugen af to påhængskøretøjer på lastbilerne er et indspil fra DTL, som helt specifikt nævnes i rapporten:
 
"Det bør også undersøges, om modulvogntogsordningen skal udvides til at omfatte lastbiler med to påhængskøretøjer. Dansk Transport og Logistik har i et indspil til Produktivitetskommissionen gjort opmærksom på, at det ville gøre det muligt for en bil at transportere to 20-fods containere frem for i dag kun én".

Find hele rapporten her.