Travlt år på de bonede gulve

Året, der er gået siden sidste DTL-generalforsamling har været det travleste nogensinde. Det fastslog adm. direktør Erik Østergaard i sin beretning til generalforsamlingen og ridsede herefter en stribe erhvervspolitiske sager op, der har slidt grundigt på de bonede gulve i ministerier, Folketinget og hos EU.

Foto: Per Daugaard

Årets største erhvervspolitiske landvinding var helt uden tvivl regeringens fjernelse af den varslede transportafgift. ”Vognmandsbranchen stod i 11. time lige foran at få indført ikke mindre end knap 3 milliarder i nye afgifter via den såkaldte kilometerafgift for vejtransport. Vi taler om beløb på 1,5 kroner pr. kilometer og dermed mindst 100.000 kr. om året – pr. bil vel at mærke – for hver af jer, der sidder i salen. Ikke småpenge for et i forvejen presset erhverv”, konstaterede Erik Østergaard.

Han tog herefter med kameraets øjne de tilstedeværende med ud på en rejse til politikkens snørklede kringelkroge ved at redegøre for forløbet af sagen om transportafgiften helt tilbage fra 2007 og til i dag: Under VK-regeringen fik Socialdemokraterne i 2007 ideen til afgiften, og Venstre tordnede imod afgiften fra ministerkontorerne.

Året efter indskrev VK-regeringen så selv afgiften i en finanslovsaftale – og benægtede, at der var tale om løftebrud over for vognmændene. De 1,5 mia. kr., som VK-regeringen havde valgt at plukke erhvervslivet for, blev to senere fordoblet til 3 milliarder af S, SF, R regeringen, inden den blevet skrottet – velsignet af V og K.

Erik Østergaard fortalte om det omfattende samarbejde med andre organisationer, Landbrug og Fødevarer, Dansk Erhverv og Dansk Industri, om at få afgiften stækket – med fokus på belastningen af yderområderne i Danmark, som DTL var frontløber for.

”Jeg indrømmer, at vi udnyttede, at det var et kommunalvalgsår, og alle de mange lokale omtaler i ugeblade og aviser gav et vist pres på de lokale MF’ere, som nu ikke længere bakkede projektet helhjertet op. DTL viste sin styrke som medlemsorganisation, da mange lokale kræfter greb bolden og arbejdede selvstændigt”, sagde Erik Østergaard.

Direktøren nævnte igen i år dyretransporterne og følgebilvognmændenes mærkesag om en ledsageruddannelse. Sager, der fortsat har krævet maksimalt pres men som også nu ser ud til at finde en løsning. Trængselskommissionen og Vejtransportrådet, Færdselssikkerhedskommissionen er andre fora, hvor DTL spidsen og medarbejdere har arbejdet for DTLs mærkesager.