Transporterhvervet oplever produktionsbegrænsninger

Produktionsbegrænsninger i form af især manglende efterspørgsel på transportydelser, mangel på arbejdskraft og til en vis grad også manglende finansieringsmuligheder præger transporterhvervet

Arkivfoto: Per Daugaard

Det fremgår af de seneste konjunkturtal fra Danmarks Statistik.  De tilsvarende begrænsninger opleves ifølge Danmarks Statistik ikke helt så markant hos industrien og bygge- og anlægssektoren. Dog er optimismen i behold i transporterhvervet med hensyn til en forbedret omsætning.

"Antallet af landtransportvirksomheder, som oplever hindringer for at kunne levere en optimal transportydelse er steget kraftigt i forhold til sidste måneds måling – især på grund af en manglende efterspørgsel, som landtransporten i højere grad end andre erhverv lider under", siger økonom Morten Pernø, DTL.

Mangel på arbejdskraft
DTL økonomen noterer sig også en efter tiderne overraskende stor vækst i manglen på arbejdskraft i transporterhvervet: "Der er formentlig tale om den kvalificerede arbejdskraft, der har de nødvendige sprogkundskaber og uddannelse. Kjøbenhavns Vognmandslaugs direktør var i går ude i pressen med en melding om begyndende mangel på arbejdskraft inden for særligt distribution og kranområdet, så det kan godt være det forhold, som tallene nu bekræfter". 

I øvrigt mener Morten Pernø, at tallene tegner et blandet billede af markedssituationen som helhed:

"På plussiden er forventningerne til omsætningen i de kommende 3 måneder positive i forhold til de foregående måneder. Det skyldes højst sandsynligt en påvirkning fra de sidste par måneders positive tal for forbrugertilliden. Det ser også ud til, at udviklingen i salgspriserne bliver mindre negativ.

På minussiden kan vi notere, at den bedre omsætning så åbenbart ikke fører en højere beskæftigelse med sig. Et flertal af transportvirksomhederne ser desuden mere sort på forretningssituationen i den kommende tid end det øvrige serviceerhverv. Hertil kommer, at industrien igen er blevet negativ i sin vurdering, og byggeriet fortsat har en meget negativ vurdering af situationen", påpeger Morten Pernø.