Transportafgiften kørt på skrotpladsen

Regeringen har kørt den forkætrede transportafgift på skrotpladsen – ud til betalingsringen, som blev dumpet for nøjagtig et år siden.

Skatteministeren har netop over for DR nyheder oplyst, at regeringen nu endegyldigt har droppet planerne om en særlig afgift på lastbilkørsel. Det sker efter voldsomt pres fra erhvervsorganisationer og oppositionen.

”Der skulle en kovending hos partiet Venstre og en erkendelse af nødvendigheden af et byrdestop til at vælte læsset. Men så langt kom vi kun, fordi blandt andre DTL, Dansk Erhverv, Landbrug og Fødevarer og DI i de forløbne otte måneder har arbejdet særdeles hårdt på for at få både opposition og regering til at indse, at afgiften som en skjult skat kun ville forværre konkurrenceevnen hos erhvervslivet som helhed og dansk transporterhverv i særdeleshed”, udtaler DTLs direktør Erik Østergaard i en kommentar til den positive nyhed.

Rejste proteststorm
Road pricing, kørselsafgift, lastbilafgift, maut, transportafgift… Hadet barn nåede at få mange navne. Allerede tilbage i den borgerlige V-K regerings tid besluttede man, at transporterhvervet i 2015 skulle belastes med en afgift pr. kørt kilometer. Regeringen havde dengang planer om, at afgiften skulle koste erhvervslivet 2,1 mia. kr.

Afgiften blev en del af regeringsgrundlaget for S-SF-R regeringen – men nu i stedet med en belastning på hele 2,8 mia. kr. Det ville svare til en 7-dobling af de nuværende vejbenyttelsesafgifter. Det rejste i kølvandet på betalingsringen en ny proteststorm, der kunne mærkes helt ud i Danmarks yderste afkroge.

”Vi har sammen med allierede organisationer tordnet imod de konsekvenser, som afgiften ville få – ikke mindst for erhvervsvirksomhederne og beskæftigelsen i yderkanterne af Danmarkskortet, hvor afstandene selvklart er længere. Nu får erhvervslivet omsider afgiftsmæssig fred til at koncentrere sig om at producere og investere sig ud af krisen”, siger Erik Østergaard.