Transport 2013 er i gang

For 12. gang er portene i Messecenter Herning åbnet for en transportfagmesse, hvor transportfolket traditionelt mødes til både udstillinger og en mængde aktiviteter. DTL er med i kredsen af arrangører.

Transportminister Henrik Dam Kristensen i snak med DTL direktør Erik Østergaard ved åbningen Foto: SLAU

DTLs adm. direktør Erik Østergaard var blandt talerne ved den officielle åbning torsdag morgen. Han kaldte messen en ”fremragende tradition” og fortsatte:

”Jeg bliver lidt stolt over at se hvordan det seneste transportforlig har fundet midler i de trængte kasser til at udbygge modultogsvejnettet yderligere. Noget der igen vil øge produktivitet, miljø og forhåbentlig vognmændenes driftsøkonomi og at der afsættes penge til at kigge videre på mulighederne for øget totalvægt og akseltryk og dermed øget produktivitet for vognmændene og bedre miljø.

Jeg bliver også lidt stolt over en ansvarlig regering i sidste ende valgte ikke at gøre transporterhvervet til skatteopkrævere af 2,8 mia. i kørselsafgifter for lastbilerne. Og jeg glæder mig i regi af vejtransportrådet at skulle drøfte forbedringer af erhvervets rammevilkår. Transporterhvervet har en plads i samfundet.

Men det indebærer også et ansvar. Det er vi særdeles bevidste om”, fastslog DTL-direktøren og nævnte klimaet, trafiksikkerheden og produktivitet og konkurrenceevne som eksempler på transportens medansvar for velfærdssamfundet

Cabotage kræver ansvarlighed Erik Østergaard fremhævede samtidig politikernes og embedsmændenes ansvar og hev cabotagekørslen frem som den mest oplagte udfordring i denne tid:

”Vi vender os stærkt imod, at cabotagens noble tanke bliver udnyttet som smart fidus 365 dage om året. Vi vender os mod unfair konkurrence og den sociale dumping. Vi vender os mod, at vi permanent har et rullende arbejdsmarked, som kører til en løn i Danmark, som man ikke kan leve af i Danmark.

Derfor kære politikere. Hjælp os med at gøre cabotage og kombineret kørsel til et miljøtiltag frem for en forretningsfidus. Gør det midlertidigt. Hjælp os med at kunne konkurrere på et fair marked.

Og vær med til at gøre den danske vognmandsbranche til et erhverv, der er attraktivt at arbejde i. Også for kommende generationer, der lige nu overvejer deres fremtid”, lød budskabet fra DTL på åbningsdagen.