Trafiksikkerhed i Øjenhøjde på Egeskov Slot

Trafiksikkerhedskampagnen for skolebørn kommer lørdag den 3. august 2013 igen til Egeskov Slot på Fyn på den årlige Falck-dag.

Fra sidste års kampagne. Foto: Tjerrild Kommunikation

Dermed sættes der punktum for årets "Trafiksikkerhed i Øjenhøjde" kampagne, hvor målet har været at undervise børn i, hvordan de omgås lastbilerne i trafikken.

Det er partnerne Dansk Transport og Logistik, 3F Transportgruppe, Danske Fragtmænd, Volvo Lastvogne, OK a.m.b.a., Bridgestone og Børneulykkesfonden, der på 10. år har besøgt danske skoler rundt i landet.

I 2013 har besøgene primært koncentreret sig om det Sydjyske område – i en linje fra Horsens over Brande til Skjern og sydpå. Men interesserede skoler i resten af landet har også haft mulighed for at deltage. Professionelle chauffører har stået for undervisningen i klasselokalet og skolegården.

Ca. 80.000 børn har nu gennem årene modtaget undervisningen, og transporterhvervet og de involverede partnere håber med kampagnen at være med til at etablere en bedre og mere hensigtsmæssig trafikadfærd og dermed reducere antallet af ulykker med bløde trafikanter, hvor lastbiler er involveret.

Ved Trafiksikkerhed i Øjenhøjde arrangementet på Egeskov Slot kan børnene deltage i en konkurrence med trafikspørgsmål. Besvarelsen kræver blandt andet, at børnene skal op og sidde på chaufførens plads i de deltagende lastbiler. Ved besvarelse af minimum tre trafikspørgsmål får de deltagende børn refleksveste, refleksbånd, et trafiksikkerheds-diplom og mulighed for at vinde flotte præmier.

Siden år 2003 er 235 mennesker kommet til skade i forbindelse med højresvingsulykker, hvor lastbiler er involveret og heraf var cirka 25 % med med dødelig udgang.

I årets første måneder er 5 personer omkommet ved højresvingsulykker. Det understreger vigtigheden af denne kampagne, og at medier og myndigheder til stadighed må holde fokus og løbende gøre opmærksom på problematikken ved de farlige højresving.

Læs mere om kampagnen her.