Trængselskommissionens idékatalog bugner af ideer

Trængselskommissionens idékatalog er på gaden. Et digert værk på over 100 sider, som indeholder en beskrivelse af trængsels- og miljøudfordringerne i hovedstaden – og i forlængelse heraf en oversigt over mulige tiltag, der kan gennemføres med henblik på at nedbringe trængslen og forbedre miljøet.

Fokus skal holdes nu
DTLs adm. direktør Erik Østergaard, der er Dansk Erhvervs repræsentant i Kommissionen er ikke i tvivl om, at forløbet har fået nødvendig viden og erfaringer på bordet, der kan danne et godt grundlag for at komme videre:

”Trængselskommissionen blev nedsat som en konsekvens af, at planerne om en betalingsring ikke blev realiseret. Det er under det seneste halve års arbejde i Kommissionen blevet bekræftet, at en betalingsring ikke løser de grundlæggende problemer. Så er der foretaget en række undersøgelser, der i et brugbart omfang har afdækket, hvor og hvornår og hvordan trængslen opstår – og der fremlægges nu et meget bredt katalog til forbedringer, der strækker sig fra kortsigtede og økonomisk overkommelige tiltag til en havnetunnel i milliardklassen. Nu er det så om at holde fokus”, fastslår Erik Østergaard, der også giver ros til Kommissionens formand, Leo Larsen, for at have samlet trådene op til nu.

Ånden ud af flasken
DTL-direktøren betegner den videre proces som overordentlig vigtig – men også som en balancegang og en lakmusprøve på, om de mange forskellige interesser, der er involveret, kan spille flerhændigt til gavn for helheden frem for at pleje egeninteresser.

”Ånden er lukket ud af flasken, og det kalder på ansvarlighed og bred tænkning. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg som repræsentant for væsentlige erhvervsinteresser, der lever af mobilitet og tidsmæssig præcision selvfølgelig gerne ser betingelserne for erhvervstrafikken fremmet. Men det kalder jo også på, at man fremmer mobiliteten på de andre trafikområder. Det er væsentligt, at man ikke begynder at hænge møllesten rundt om halsen på hinanden”.

Arbejdet med at prioritere og konkretisere forslagene følger i foråret 2013 i forbindelse med udarbejdelsen af Trængselskommissionens samlede strategi. I strategien gives der et sammenhængende bud på, hvordan der konkret kan sættes ind med at reducere trængsel, støj og luftforurening i hovedstadsområdet.