Trængselsanbefalinger udgør en fin værktøjskasse

Arkivfoto Per Daugaard

Den offentliggjorte rapport fra Trængselskommissionen med anbefalinger til at komme trængslen i og omkring hovedstaden til livs er en fin værktøjskasse, når der skal træffes de nødvendige politiske beslutninger og prioriteres i både stat og kommuner i de kommende år. Det mener DTLs adm. direktør Erik Østergaard, der selv har haft sæde i Trængselskommissionens arbejde på vegne af Dansk Erhverv.

Her-og-nu forslag

Han deler selv forslagene op i tre kategorier, når han tager godstransportens briller på, og foreslår, at der allerede nu handles på visse af forslagene: ”Nogle anbefalinger vil være umiddelbart til gavn for vognmændene, der færdes i hovedstadsområdet, og de bør prioriteres på helt kort sigt. Jeg tænker først og fremmest på en bedre planlægning og koordinering af vejarbejder og hurtigere respons ved hændelser, der blokerer trafikken”.

Til her og nu-forslagene hører ifølge Erik Østergaard også forsøg med rampedosering ved de allerede kendte og problematiske tilkørsler, da der er gode erfaringer fra udlandet, og teknikken er forholdsvis simpel. Samtidig bør der allerede nu tages fat på at få gjort noget ved det, som rapporten kalder ”trængselspletter” – altså flaskehalse.

Nye signaler og mindre støj

På mellemlang sigt bør man ifølge DTL-direktøren politisk træffe beslutning om at følge anbefalingen om en fælles trafikstyringscentral og nye moderne signalanlæg i særligt de indre byområder – ligesom der bør tages principielle beslutninger om, at flere vareleveringer og andre aktiviteter med lastbiler kan foregå uden for myldretiden.

”Det sidste vil kræve, at kommunerne gør op med en del af de eksisterende støjregulativer, ligesom det selvfølgelig vil stille krav til transportbranchen om støjsvage logistikløsninger,” påpeger han.

Østlig ringvej vil ændre meget

På den lidt længere bane støtter Erik Østergaard anbefalingerne om at bedre fremkommelighed nord og vest for København dels ved udvidelse og forlængelse af motorvejene i det nordlige Sjælland samt mulighed for kørsel i nødspor og dels bedre fremkommelighed på Ring II og Ring IV. Og så er der naturligvis den meget omdiskuterede havnetunnel – i rapporten kaldet den ”østlige ringvej”:

Erik Østergaard fremhæver i den forbindelse Trængselskommissionens enighed om, at en østlig ringvej potentielt vil kunne bidrage væsentligt til en mere effektiv trafikafvikling over havnesnittet og dermed markant ændre trafikstrømmene i hovedstadsområdet.

”Det vil være til stor gavn for godstrafikken, og det vil efter DTLs opfattelse virkelig rykke afgørende på fremkommeligheden for de transporter, der ikke lige har ærinder i den indre by. Samtidig vil det skabe plads til en mere effektiv citylogistik, som også en af kommissionens anbefalinger.”

Inspiration til hele Danmark

Mange af forslagene vil også kunne bruges andre steder i Danmark, for desværre er trængsel ikke kun et københavner-fænomen men vidt udbredt i mange danske byer og på mange landevejs- og motorvejsstrækninger.

Læs Trængselskommissionens rapport her.

For yderligere oplysninger kontakt adm. dir. Erik Østergaard DTL, tlf. 40 15 12 25.