Studie af cabotagekørslen udbredes nu til hele Skandinavien

Den svenske succes med at registrere udenlandske vogntogs færden via en særlig app på mobiltelefonen vil nu blive bredt ud over hele Skandinavien.

I løbet af efteråret skal både Danmark, Norge og Sverige være genstand for nye registreringer, der skal afdække den nærmere brug af cabotagekørsel i de tre lande.

Det er logistikforsker Henrik Sternberg fra Lunds Tekniske universitet, der vil lede det omfattende projekt. Han havde før sommerferien i år succes med et projekt i Sverige, hvor der kan ske indberetning via en cabotage app, som alle chauffører kan installere på deres mobiltelefon og dermed fortælle om observationer af udenlandske trækkende enheder, hvor de møder dem. Det kan fx være på rastepladser og i færgelejer samt på af- og pålæsningssteder.

Fra Danmark bidrager et samarbejde mellem DTL, som er både branche- og arbejdsgiverorganisation, og fagforbundet 3F, der organiserer hovedparten af de danske lastbilchauffører, til finansieringen af projektet.

Adm. direktør for DTL og formand for Nordic Logistics Association (NLA) Erik Østergaard oplyser, at udbredelsen af cabotagestudiet til de tre skandinaviske lande er et initiativ inden for rammerne af NLA, og projektet forventes at gå luften i oktober måned. Han har store forventninger til resultatet ud fra de allerede indhentede erfaringer i Sverige:

«Dataindsamlingen og bearbejdelsen af data har allerede vist sit værd. Vi forventer at få et meget mere nuanceret billede af, hvordan cabotage bliver brugt i tilknytning til de internationale kørsler landene imellem.

Når der foreligger valide resultater, vil vi i NLA-regi naturligvis bruge dem til at komme i nærmere dialog med EU. Nationalt vil vi tage dialogen med transportministeren, som jo allerede har lagt en klar linje i bekæmpelsen af social dumping», siger Erik Østergaard.

Han henviser til, at sommerens registreringer i Sverige af udenlandske vogntog afdækkede interessante resultater. «At over 2.000 vogntog kan mistænkes for at have udført ulovlig cabotagekørsel siger lidt om omfanget, når man tænker på, at registreringerne kun foregik over halvanden måned. Formålet med det fælles projekt iværksat af NLA er derfor også at få afdækket omfanget af ulovlig cabotagekørsel.»

Facebook vil være samlingspunktet om cabotagestudiet. Interesserede vil kunne slå op på en særlig dansk side og følge projektet samt debattere. Facebook siden vil gå online inden for kort tid. Tilsvarende sider vil blive oprettet i Sverige og Norge på Facebook. Både app’s og facebooksiderne vil være klar om kort tid.

Se tidligere DTL pressemeddelelse om det afviklede svenske cabotageprojekt her.

Yderligere oplysninger kan fås hos NLAs formand Erik Østergaard på tlf. 40 15 12 25.