Skat af arbejdsudleje vil virke i Danmark

DTL vurderer, at skat af arbejdsudleje ved international transport vil være alt for bøvlet. Arbejdsudlejeskat af cabotage, kombineret trafik og vikarkørsel bør derimod ikke volde problemer, mener DTL.

Arkivfoto: Per Daugaard

"Skat af arbejdsudleje vil være et effektivt værn mod ulige konkurrence og social dumping i Danmark, både hvad angår udnyttelse af cabotage, kombineret trafik og ikke mindst den stigende tendens til brug af udenlandske chaufførvikarer.

 Hvad angår den rent internationale kørsel er det imidlertid DTLs vurdering, at arbejdsudlejeskatten på det område er unødigt bøvlet og vanskelig at kontrollere". Sådan sammenfatter DTLs direktør Erik Østergaard DTLs holdning til debatten om skat af arbejdsudleje efter at have gransket reglerne.

 "Vi støtter lovens hensigt, men vi foreslår, at kravet om indeholdelse af skat af arbejdsudleje bortfalder for den internationale trafik. Social dumping er, når et andet lands løn- og arbejdsvilkår permanent udnyttes inde i Danmark til at udøve unfair konkurrence.

 Det bekæmper vi ikke ved at ramme den internationale kørsel, som er kendetegnet ved at man kortvarigt opholder sig i andre lande. Til gengæld vil det bidrage til mere lige konkurrence, hvis de unfair konkurrencefordele ved cabotage, kombineret trafik og anvendelse af udenlandske chaufførvikarer modvirkes ved en dansk arbejdsudlejeskat", siger Erik Østergaard.

 Han fremhæver, at det altid har været en mærkesag for DTL, at undgå unødig bureaukrati. "Som vi læser loven, så bliver det meget bøvlet at tilbageholde, dokumentere og kontrollere skat for den danske del af en international kørsel.

 Beskatning af den kørsel, der udelukkende foretages i Danmark, vil til gengæld ikke være det store problem. For cabotage og kombineret trafik er der jo tale om hele ture i Danmark, og for vikarkørsel er der allerede et krav i godskørselsloven om at man skal følge overenskomsterne for området", fastslår Erik Østergaard.