Rapport: Konkurrencen på postområdet kan blive bedre

Produktivitetskommissionens rapport tager fat på at få øget konkurrencen på postområdet til gavn for produktiviteten.

Arkivfoto: Per Daugaard

Kommissionen mener, at der er et potentiale for 10-20 pct. højere produktivitet i postbranchen.

Den peger blandt andet på, at Post Danmarks befordringspligt medfører, at virksomheden er fritaget for moms tjenester omfattet af befordringspligten. Det kan give Post Danmark en konkurrencemæssig fordel – særligt på pakkemarkedet.

Pakkemarkedet i udvikling
Da momsfritagelse er EU-bestemt, har kommissionen valgt at fokusere på at indskrænke befordringspligten. Det glæder DTLs underdirektør Ove Holm, der også er sekretariatschef for Branchefællesskabet for Pakkedistribution (BfP) bestående af flere betydende pakkeoperatører på markedet:

"Pakkemarkedet er i en enorm udvikling. Operatørernes distributionsnet er blevet mere fintmasket, kampen om nicher i markedet er øget, og Post Danmarks befordringspligt af pakker op til 20 kilo på hverdage bør derfor kunne indskrænkes til fx værdipakker, hasteforsendelser eller afgrænses på anden måde".

Nyt postnummersystem
Ove Holm er også tilfreds med kommissionens fokus på en anden væsentlig forudsætning for større konkurrence: At alle operatører har lige adgang til samtlige adresser og flytteoplysninger samt kan levere post til postkasser i aflåste opgange. Det kan sikres ved, at administrationen af adresseinformationer og nøgler henlægges til et ikke-postbefordrende og uafhængigt selskab, foreslår kommissionen.

"Fri og lige tilgang til kundesegmentet er et væsentligt grundlag for at kunne operere på lige vilkår, så det støtter vi. Samtidig ser DTL og BfP gerne, at hele postnummersystemet bliver omlagt og administreret fra centralt hold. Det kunne fx være en femcifret kode, som ikke er baseret på Post Danmarks nuværende distributionsnet. Det vil lette arbejdsbetingelserne for pakkedistributører generelt",, mener Ove Holm.