Postkassepraksis hænger også sammen med cabotage

En praksis med at flage biler og chauffører ud gennem en postkasse i Tyskland er ikke alene en udvej for trængte danske vognmænd i konkurrencen med de udenlandske transportudbydere i den internationale transport.

Arkivfoto: Post Danmark

Udflagning gennem et postkasseselskab er også en måde at få tag i den danske indenrigskørsel på gennem udnyttelse af de lempelige regler om cabotagekørsel, mener chefjurist John Roy Vesterholm fra DTL.

"Tilsyneladende flytter aktiviteterne reelt ikke men forbliver i Danmark. Virksomheden foretager som udgangspunkt fuldstændig den samme kørsel som tidligere, bare nu under nogle helt andre rammevilkår på grund af proforma-udflagning – herunder muligheden for indenrigskørsel i Danmark", forklarer han.

John Roy Vesterholm peger på, at den oprindelige hensigt med at forbyde postkassefirmaer i EU netop har været at sikre, at man ikke via proforma adresser kan udnytte reglerne i et land, som virksomheden ikke reelt er etableret i og i øvrigt ikke har nogen tilknytning til. 

"Med den forståelse, der hersker i mange lande, herunder Danmark, af cabotage som noget, der kan udføres systematisk 365 dage om året, så gør opsætningen af en postkasse på den anden side af grænsen det uendelig nemt at køre cabotagekørsel med udenlandske biler i Danmark. Det lægger et helt urimeligt pres på vognmænd, der har deres danske tilladelser på danske biler og er etableret og betaler skat i Danmark."

Spørgsmålet om lovligheden af postkassefirmaer i et andet land som grundlag for at bruge andre end danske lastbiler er blevet aktuel i forbindelse med TV Syds afdækning af de mange postkasser i Nordtyskland med danske transportørers navne på. Postkasserne skal tilsyneladende gøre det ud for et etableret vognmandsfirma, så der kan indregistreres lastbiler på tyske nummerplader.

John Roy Vesterholm mener også, at hele kontrolsystemet bag ved vognmandserhvervet tilsiger en faktisk etablering i det land, hvor at man har sine tilladelser: "Etableringslandets myndigheder har pligt til at føre tilsyn med, at virksomheden til enhver tid opfylder tilladelseskravene, og myndighederne har ikke kontrolbeføjelser i andre lande end deres eget. Det giver ikke mening at føre kontrol med en postkasse."

Chefjuristen bifalder, at både Folketingets Transportudvalg og transportministeren ifølge TV Syd tager fat i sagen efter sommerferien.