Omfattende cabotagekørsel i Sverige nu dokumenteret

Den første tilbundsgående undersøgelse af cabotagekørslens karakter og omfang i et EU-land nogensinde offentliggøres i morgen onsdag 3. juli på den svenske pendant til Folkemødet på Bornholm – Almedalsveckan på Gotland i Sverige.

Arkivfoto: Per Daugaard

Den svenske transportforsker Henrik Sternberg fra Lunds Tekniske Højskole har kortlagt cabotagekørslen i Sverige over et forløb på halvanden måned i foråret. Hvert minut har svenske chauffører og andre indrapporteret deres observationer om mistænkelige cabotagetransporter via en app på mobilen.

42.000 lastbiler er blevet "tagget" af mobilerne på vejene, og efter bortsortering af diverse usikkerhedsmomenter er der sket identifikation af mere end 700 bevægelsesmønstre, som udviser en høj grad af sandsynlighed for, at der er tale om ulovlig cabotage – og omkring 1.400 bevægelsesmønstre, hvor det er sandsynligt, at cabotagen er ulovlig.

Det kan udledes af rapporten, at en tredjedel af trafikken med udenlandske lastbiler i Sverige er indenrigstrafik, og at halvdelen af disse transporter med sandsynlighed kan antages at være ulovlig cabotagekørsel.

Transportforskeren har i et interview til DTL-Magasinet i juni måned udtalt, at tilstandene er meget værre, end han selv havde ventet.

Dansk sidestykke
DTLs adm. direktør Erik Østergaard er imponeret over, at det har kunnet lade sig gøre at få dokumentation for omfanget af cabotageproblemerne. Han mener, at tilsvarende observationer kan gøres i Danmark:

"Danmark er arealmæssigt langt mindre, og har grænse både til Tyskland og Sverige, som er store lande med meget vejtransport. Smutture rundt i landet er lette at foretage uden at overholde reglerne. Vi vil undersøge om et tilsvarende studie kan gøres i Danmark og andre nordiske lande, herunder hvilke forudsætninger, der i givet fald skal ændres".

Erik Østergaard hæfter sig også ved, at der under projektet i forbindelse med en særlig to ugers optælling af lastbilers og chauførers nationalitet på Göteborg Havn blev konstateret tre lige store kombinationer: Svensk lastbil og chauffør, udenlandsk lastbil og chauffør – samt udenlandsk chauffør i svensk lastbil.

"I Danmark kan vi se, at brug af udenlandske chauffører – herunder chaufførvikarer - på danske lastbiler er i stigning. Risikoen for misbrug er nærliggende, og det kræver kontrol af de udenlandske chauffører for at forhindre omgåelse af cabotagereglerne".

Pæl igennem miljøargument
Rapporten rammer desuden en pæl igennem EU's argumenter for, at cabotage i sin nuværende form skulle give positive miljøeffekter. Tværtimod viser undersøgelserne, at dette ikke er tilfældet – i al fald ikke i Sverige.

En øget cabotage vil i Sverige betyde væsentlig øget trafik-, miljø- og klimabelastning – på kort sigt øges CO2-udledning med 4,6 pct. og på længere sigt med 30,4 pct.

Den foreløbige rapport kan læses her