Nytårsudtalelse fra DTLs formand

DTLs formand Jørgen Egeskov udtaler:

Arkivfoto: Per Daugaard

Hvis nogen spørger sig selv, hvorfor DTL som organisation bruger så meget tid på cabotage og social dumping, da der jo er mange danske vognmænd, der kører gods på en måde, som ikke trues af udlændinge, så er svaret meget klart.

Der er nemlig kun det at sige, at hvis ikke der dæmmes op for den trafik på de trængte kørselsområder ved at gøre opmærksom på, hvad cabotagekørslen risikerer at medføre af skader på et lands nationale transporterhverv, så vil den totale liberalisering være lige om hjørnet.

Dermed er det begyndelsen til enden for det danske vognmandserhverv. Desuden vil det fremtidige rekrutteringsgrundlag for chauffører til specialerne forsvinde. EU har ikke glemt sine oprindelige planer om at skabe et fuldstændigt frit marked, der i sidste ende kan betyde, at en polsk lastbil med rumænske chauffører vil kunne køre grus og sten fra en grusgrav i Nordjylland ud til en kunde.

Derfor er det vigtigt at holde fast nu! Det er nu, slaget skal slås. 2014 vil formentlig blive et vendepunkt for dansk vognmandserhverv alt efter, hvad EU beslutter sig for.

Det er så kun godt, at transportministeren deler vores synspunkt, og DTL presser hårdt på for bred politisk forståelse for situationens alvor. Finansloven for næste år betyder, at Venstre og Konservative nu også har meldt sig ind i kampen mod social dumping, herunder cabotage.

Jeg synes, det dagligt står mere og mere klart, at DTL er organisationen for danske vognmænd – på danske vilkår. Og at DTL lige nu er det bedste værn, danske vognmænd har, hvis vi også i fremtiden skal have en vognmandsbranche, der kører på ordnede vilkår og giver både vognmand og chauffører mulighed for at opretholde en sund forretning og indkomst i Danmark.

For realiteten er den, at de organisationer, der ønsker frihed til at anvende udenlandske lastbiler her i landet – eller for den sags skyld udenlandske chauffører på danske lastbiler – hovedsageligt i deres handlemåde repræsenterer transportkøberinteresser. De arbejder for, at nogle af deres medlemmer kan score profitten mellem danske kontra udenlandske omkostninger.

DTL og de nordiske lande står ikke alene med deres bekymringer. I mange europæiske lande er det begyndt at gå op for ikke bare vognmandsorganisationerne men også regeringerne, at de grå cabotageregler sætter deres eget transportmarked og landets økonomi og beskæftigelse under pres. Derfor er det også glædeligt, at transportministeren nu er gået til EU med problemerne sammen med ministre fra Belgien, Tyskland, Spanien, Finland, Frankrig og Italien. 

2014 vil også blive præget af en fortsat kamp mod afgifter og administrativt bøvl, der forringer danske vognmænds eksistensbetingelser, og et arbejde for at øge produktiviteten i erhvervet både ved en teknisk udvikling og gennem nedbringelse af trængslen. DTL og de danske vognmænd vil i 2014 være endnu mere synlige i samfundsdebatten end nogen sinde før.

Jeg ønsker alle en god jul og et godt nytår 2014.