Ny chaufføruddannelse til følgebiler klar fra årsskiftet

Myndighederne er omsider på vej med en uddannelse af følgebilernes chauffører, som dermed vil få lov til at dirigere trafikken i forbindelse med særtransporter.

Det vil frigøre politiressourcer og lette gennemførelsen af særtransporterne.

Formanden for DTLs Kran-Blok erfagruppe, Frank Segall, kunne på årsmødet lørdag 26. januar oplyse, at følgebilsuddannelsen bliver klar fra årsskiftet – efter års sej kamp fra erfa-gruppens side.

Justitsministeriet vil om nogle måneder udsende en bekendtgørelse, der giver mulighed for andre end politiet til at regulere trafikken ved særtransporter. I bekendtgørelsen forudsættes det, at dem, der skal dirigere trafikken, har gennemført en uddannelse. De nærmere retningslinjer for denne uddannelse kommer senere, og ifølge Frank Segalls oplysninger skulle de første færdigtuddannede ledsagere være klar omkring nytår i år.

»Det har været endnu et sejt-trækkende år, hvor vores tålmodighed har været sat på hårde prøver, men resultaterne viser sig nu,« sagde Kran-Blok formanden til de 49 deltagere på årsmødet, der blev holdt i Odense.

Blandt resultaterne er også en opbakning fra Vejtransportrådet under Transportministeriet til erfa-gruppens forslag om en klassificering af de kommunale veje til brug for særtransporterne. På den måde vil politiet og kommunerne få en langt mere smidig sagsbehandling, når der skal udstedes tilladelser.

»Anbefalingen fra Vejtransportrådet er sendt videre til Trafikstyrelsen, som vil vurdere vort forslag med Vejdirektoratet. Så det ser fornuftigt ud,« sagde Frank Segall.

Til gengæld måtte formanden undre sig over, at de forhøjede vægtgrænser, som ellers betyder mere gods på ladet og dermed mere effektive transporter, har taget en uventet drejning:

»De forhøjede tilladte totalvægte fik den forunderlige konsekvens, at kommunerne begrænsede adgangen til mange broer. Opsatte skilte med lavere vægtgrænser over mange broer har skabt problemer for særtransporterne og for den almindelige lastbiltrafik,« konstaterede han. Han kunne dog også oplyse, at Vejdirektoratet har sat fokus på sagen og kontaktet Kommunerens Landsforening. Det er nemlig blevet tydeligt, at mange kommuner ikke har analyseret deres broers reelle bæreevne.

Korridorer til vindmølletransporter
Frank Segall kunne også informere om et nyt projekt fra vindmølleindustrien, som skal skabe egentlige korridorer for disse meget store transporter.

»Kran-Blok Erfa har i flere år peget på nødvendigheden af, at industrien skulle på banen og arbejde for at lette transporten af deres varer, så vi hilser initiativet velkommen.«

De nye vindmøllekorridorer var også emnet for et gæsteindlæg af Vejdirektoratets ekspert på området, Mads Holm-Petersen. Årsmødets andet indlæg stod DTL og Tungvognspecialistens Carl Peter Frederiksen for. Han orienterede bl.a. om det nye, gratis tilbud om køre- hviletidshjælp over internettet, Tacho Online.

Tilbud til følgebilsvognmænd
Under debatten nævnte Frank Segall, at med løsningen på sagen om ledsager-uddannelsen ville det være et både naturligt og attraktivt tilbud til de mange følgebilsvognmænd at blive tilknyttet Kran-Blok Erfa som associerede medlemmer.

På den måde kan vognmændene løbende følge med i udviklingen og få nyttige informationer om særtransporterne.