Ny brændselsafgift rammer hele distributionsnettet

Foreningen Danske Havne deler bekymringerne hos blandt andre DTL for, at forslaget om forsyningssikkerhedsafgift utilsigtet vil ramme hele det fintmaskede danske distributionsnet.

Træpiller, flis og biomasse til brændsel – det såkaldte VE-brændsel – sejles i dag til havne i større skibe, hvorefter det videredistribueres med lastbil ud til forbrugere i de ønskede mængder.

I et netop afgivet høringssvar til Skatteministeriet peger Danske Havne på, at afgiften vil gå ud over danske brændselshandlere, vognmandsvirksomheder, skibe og havne, der i dag er led i transportkæden af brænde og træpiller lokalt i Danmark, når de danske aktører vil få en ulige konkurrence fra en øget grænsehandel.

Foreningen mener, at øget grænsehandel kan slå det danske distributionssystem ud af kurs og fjerne den volumen, der er nødvendig for, at distributionen kan ske effektivt og så klimavenligt som muligt med danske distributører. De anbefaler desuden, at der bør regnes på de miljø- og klimamæssige konsekvenser af at omlægge transporten fra sø og korte afstande over land til længere afstande over land.

Ømtålelig mekanisme
DTLs underdirektør Ove Holm er glad for høringssvaret fra Danske Havne, fordi det viser, hvordan der er opbygget et fintmasket og effektivt distributionssystem, der sikrer en effektiv logistik af den vedvarende energi. "Det er en ømtålelig mekanisme, afgiften piller ved. Leverancer med udenlandsk lastbil over lang afstand som følge af grænsehandel, er ikke nødvendigvis mere effektiv og miljørigtig".

Havnene udgør et netværk af transportcentre, og mere end 20 danske havne fordelt over hele landet modtager i dag VE-produkter som nationalt eller internationalt gods.

Skatteministeriet skønner selv, at en forsyningssikkerhedsafgift på VE-brændsel vil føre til øget grænsehandel, fremgår det af høringsmaterialet. Både DTL og Dansk Erhverv har talt imod den nye afgift, fordi man er bekymret for effekterne af en øget grænsehandel.