Ny administration af blokvognsnummerplader

Regeringens Virksomhedsforum har sat skub i SKAT, der ændrer sin ekspedition af blokvognsnummerplader. Kran-Blok Erfa ønsker nummerpladerne helt ind under det elektroniske CRM system.

Arkivfoto: Per Daugaard

Regeringen gennemfører nu – helt eller delvist – 41 af de 60 forslag til lettelse af administrative byrder, som Virksomhedsforum efter sit 3. møde har anbefalet at gennemføre.

Et af forslagene, der gennemføres delvist, er administrationen af blokvognsnummerplader, der som følge af Virksomhedsforum har gennemgået en vurdering hos SKAT – efter at have ligget stille i en lang periode.

Virksomhedsforum foreslog oprindeligt, at blokvognsnummerplader lægges ind på linje med andre nummerplader i det elektroniske register. Samtidig skulle der gives mulighed for, at virksomhederne kan printe nummerpladerne selv. Ønskerne er fremsat af Kran-Blok Erfa gennem Dansk Erhverv.

Nummerplader sendes pr. post
Så langt ønsker SKAT ikke at gå på nuværende tidspunkt. Men i lyset af SKATs egen beslutning om at lukke en række nummerpladeekspeditioner pr. 1. februar 2013 har SKAT efter dialog med Trafikstyrelsen fundet på en fremgangsmåde, der tager højde for de øgede køreafstande:

Virksomheder, der ejer blokvogne, skal alene køre til en synsvirksomhed for at opnå en godkendelse i form af en blokvognsattest. Derefter sender synsvirksomheden elektronisk blokvognsattesten til SKAT, der så igen sender blokvognsattesten sammen med nummerpladerne direkte til virksomheden med pakkepost.

Formand for DTLs Kran-Blok Erfa Frank Segall letter på hatten for Regeringens Virksomhedsforum, der har fået sat skub i tingene. Men han finder det bydende nødvendigt at få hele systemet på plads, når der lukkes motorkontorer overalt i landet. Han mener derfor fortsat, at den endelige løsning er at få blokvognene med i det elektroniske registreringssystem:

Data skal ud af papkassen
"Den ordning, der nu kommer med central udlevering af pladerne, og dokumenter, der sendes elektronisk men opbevares i en papkasse, er ikke en bæredygtig metode i dagens kommunikationssamfund. Skal vi slippe af med papir i alle biler og rationalisere politiets arbejde ved behandling af ansøgninger om særtransporttilladelser, og ved kontrol på vejene, så må alle data på køretøjerne kunne findes i deres systemer".

Frank Segall oplyser, at, Kran-Blok Erfa har presset på for at få blokvognene med i det elektroniske, centrale motorregister CRM, siden SKAT overtog administrationen af motorkøretøjer.

"Kort efter SKAT overtog opgaven, var der faktisk en dialog, hvor vi udarbejdede et forslag til, hvilke punkter, der skulle med, for at der var de nødvendige dokumentationer ved ansøgning i de fleste af de lande, vi kører til. Jeg ser frem til, at Kran-Blok Erfa sammen med politiet, bliver inviteret til drøftelser om hvilke data, der skal med i databasen, så det kan blive et velfungerende værktøj", udtaler Frank Segall.

Arbejdet i Virksomhedsforum fortsætter til udgangen af 2014.