Mere gods på ladet vil spare CO2

Ved at øge lastbilernes totalvægt og øge udbredelsen af modulvogntogene vil transportbranche og samfund stå i en win-win situation. Øget lastekapacitet vil nemlig forbedre branchens produktivitet og konkurrenceevne, og miljøet slipper for en masse CO2.

Foto:  Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

De initiativer mangler i regeringens klimaplan, som klima- og energiminister Martin Lidegaard har lagt frem i formiddag, mener DTLs underdirektør Ove Holm.

DTL savner tillige initiativer, der gør noget effektivt ved trængslen på vejene. Mindre spildtid for biler og lastbiler giver straks bonus på CO2-kontoen.

”Når det er sagt, så har Martin Lidegaard fremlagt et fint bruttokatalog over de muligheder, der er for at nedbringe bl.a. transportens miljøbelastninger,” siger Ove Holm.

Regeringen lægger nu op til at sortere i og supplere de mange tiltag i en dialog med erhvervslivet.

DTL går ind i dialogen med det overordnede synspunkt, at en stor national satsning på grøn omstilling også skal være en god investering for den enkelte virksomhed. For transportvirksomhederne drejer det sig især om fokus på lastbilernes lastekapacitet og en mere effektiv infrastruktur.

Godt at droppe afgiftsinstrumentet

”Det er positivt, at der oplistes en række adfærdsmæssige tiltag, der skal ændre den enkelte virksomheds håndtering af fx brændstofforbruget. Og det er også godt, at regeringen selv i planen – ud fra ønsket om øget vækst og beskæftigelse – tager afstand fra at bruge afgiftsinstrumentet til en grøn omstilling,” vurderer Ove Holm.

Han finder det også prisværdigt, at der i kataloget er regnet på samfundsøkonomien og de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet – og det er tydeligt, at der på den konto er flere initiativer, som ikke bør gennemføres.

”Men det helt afgørende for at betegne klimaplanen som en national handlingsplan er, at der medtages flere incitamenter, der kobler konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse sammen med den grønne adfærd,” siger Ove Holm.

”Derfor er vi også tilfredse med, at regeringen nævner de igangværende planer i EU om fx at ændre på køretøjsdimensionerne for at tilgodese en mere aerodynamisk udformning af lastbilerne”, fastslår han.

På vej med miljøhåndbog

På virksomhedssiden gør DTL allerede meget for at oplyse om metoder til CO2-reduktioner og de økonomiske fordele ved at investere i og at arbejde grønt – altså at spare på brændstoffet, forklarer Ove Holm:

”I øjeblikket arbejder vi for eksempel på en ”grøn beregner”, der skal hjælpe den enkelte virksomhed til at finde ud af, hvilke grønne initiativer, der bedst kan betale sig for virksomheden. Vi er også i gang med at udforme en miljøhåndbog for vognmænd som et værktøj for den enkelte virksomhed.”

Klimaplanen kan læses her.

Virkemiddelkataloget kan læses her.