Lastbiltrafikken i København faldet med 40 procent

I den verserende debat om trængsel – og særligt trængsel i hovedstadsområdet – er det ofte blevet fremhævet, at den tunge trafik bør reguleres og påføres restriktioner, da den er årsagen til trængselsproblemer på indfaldsveje og i centrum af hovedstaden.

Nu har målinger fra Københavns Kommune observeret et markant fald på 42,3 procent i den tunge trafik i perioden 2000 – 2012. Tallet bygger på målinger foretaget på antallet af tunge køretøjer, der krydser kommunegrænsen i perioden 17 – 19. Det er umiddelbart overraskende tal, for på landsplan har den tunge trafik været nogenlunde konstant i samme periode – og i fx Aarhus har den været stigende.

Tallene fremgår af Teknik- og Miljøforvaltningens publikation ”Trafikken i København – Trafiktal 2007-2011”.

Trængslen er steget
”Det store fald er bemærkelsesværdigt – særligt fordi biltrafikken som helhed har ligget nogenlunde konstant, men trængslen i hovedstaden er steget markant i samme periode siden årtusindeskiftet, og den økonomiske krise siden 2008 kan ikke alene forklare faldet i lastbiltrafik selv om det er en medvirkende faktor”, siger underdirektør Ove Holm DTL i en kommentar til det markante fald.

Ove Holms umiddelbare bud er, at en række virksomheder med behov for lastbiltransport til eller fra centrum af København – herunder i Københavns Havn er afviklet i perioden. Flere lastbiler kører rundt om København i stedet for transit igennem – herunder pga. kapacitetsindskrænkninger, trængsel og miljøzonekravene.

Samtidig er der sket en forøget kapacitetsudnyttelse fx via øget konsolidering i terminalerne rundt om byen. ”Man kan kun glæde sig over de gode tegn på øget kapacitetsudnyttelse og effektivisering i godstransporten”, fastslår Ove Holm.

Udflytning og effektivisering
DTL har spurgt Kjøbenhavns Vognmandslaug, hvor direktør Niels Erik Nielsen peger på flere forhold, der kan forklare faldet:

”Containerne er flyttet til Århus, mange aktiviteter fra Københavns havn er flyttet til Malmø, og det kan bekræftes, at mange industrier er flyttet ud af byen. Valby med Ottiliavej er et godt eksempel – her er kun Lundbeck tilbage. Og Grønttorvet har helt ændret logistik. Forsyningen af supermarkederne er ændret til større partier, affaldskørslen fra forretningerne er effektiviseret med bedre komprimering og dermed færre transporter. I det hele taget udføres affaldstransporter generelt på større biler og med mere komprimeret last”.

For bygge og anlægs vedkommende anslås de enkelte transporter også til at være større – og dermed færre i antal ifølge laugsdirektøren. Det har betydning, selv om København i disse år oplever et byggeboom både omkring metrobyggeriet og etableringen af det nye Nordhavnsområde.

Regeringens Trængselskommission har møde i morgen onsdag, hvor man skal drøfte et foreløbigt idékatalog. Trængselskommissionen skal efter offentliggørelse af idékataloget igangsætte et arbejde med at prioritere og konkretisere de tiltag, som skal indgå i den samlede strategi.