Krav til cabotagedokumentationen er lige om hjørnet

En ændring af bekendtgørelsen om godskørsel, der stiller krav til fremvisningen af cabotage-dokumentationen er lige om hjørnet.

Arkivfoto: Per Daugaard

Høringsprocessen er nu afsluttet, og Ifølge høringsportalen er ikrafttrædelsesdatoen planlagt til den 15. april.

Det fremgår ikke direkte af EU's cabotageregler, hvornår dokumentation for den indgående internationale transport og hver efterfølgende cabotagekørsel skal foreligge. Dokumentationen, som er det klare bevis, der skal foreligge for lovlig cabotagekørsel, er i øvrigt simple data for afsender og modtager, tid og sted for levering, oplysninger om godsets art og vægt samt vogntogets nummerplader.

Efter ønske fra Rigspolitiet foreslår Trafikstyrelsen, at det præciseres, at dokumentationen skal foreligge ved standsningen af køretøjet og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende.

Ren praktik
”Det er en rent praktisk foranstaltning, som skal hjælpe kontrolmyndighederne, og dokumentationskravene fra EU er jo ikke voldsomt detaljerede, siger chefjurist John Roy Vesterholm. Han fortsætter: ”Jeg er ikke i tvivl om, at fx besætningen på et skib til enhver tid ville kunne fremkomme med de oplysninger. Vi har derfor svært ved at forstå den opstandelse, en sådan præcisering vækker i speditørkredse”.

John Roy Vesterholm anser samtidig påstandene om, at tilføjelsen til godsbekendtgørelsen vil være stridende mod EU-retten, for at være af mere politisk end juridisk karakter. Ifølge chefjuristen er der ikke tale om en ændring af de materielle krav til dokumentationen i EU-reglerne, men blot en præcisering af dokumentationskravet.

”Det er kontrolteknisk naturligt at fastslå, hvornår dokumentationen skal foreligge, for at myndighederne kan efterkomme EU-forordningens krav. Skæver man til køre- og hviletidsreglerne, som også foreligger i forordningsform, så er der jo også en række krav i selve kontrolprocessen, der endda kan være forskellige fra land til land – som eksempel krav til aktivitetserklæringer”.

DTL har under høringen anført, at det vil være praktisk, at kræve, at dokumentationen forefindes i køretøjet.