Konsekvenser af jobtab ens for transport og industri

Det koster det danske samfund 266.000 kr. årligt, når en fuldtidsbeskæftiget chauffør mister arbejdet.

Det viste beregninger lavet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i anledning af, at DTL og 3F i august måned sidste år udgav en rapport om cabotagekørsel som et samfundsproblem.

De beregninger bekræftes nu af Finansministeriet, der har beregnet, at det koster 330.000 kr., hver gang en industriarbejder mister jobbet og i stedet skal modtage dagpenge eller kontanthjælp.

”Finansministeriets beregninger og beregningerne fra AE ligger så tæt på hinanden, at vi må sige, at der i runde tal er enighed om, at jobtabet i industri- og transporterhvervene koster samfundet en kvart million pr. medarbejder, der forsvinder”, udtaler DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

Han understreger samtidig, at de beregnede udgifter for en mistet transportarbejder alene dækker statens umiddelbare tab i form af mindre skatteindtægter og udgifter til dagpenge.

I samme båd
”Vi er i samme båd – industri såvel som transport”, konstaterer Erik Østergaard. ”Vi har besvær med at opretholde beskæftigelsen, og derfor er det vigtigt, at rammevilkårene ikke forværres yderligere. Eksemplet med transportafgiften, som regeringen har på tegnebrættet, men som ingen kender indholdet af, forventes at belaste produktion og transport med næsten 3 mia. kr. – og det øger ikke beskæftigelsen af danske medarbejdere”, slutter DTL-direktøren.

Beregninger fra Landbrug & Fødevarer på baggrund af Danmarks Statistiks økonomiske model ADAM viser, at transportafgiften i sig selv vil indebære en beskæftigelsesnedgang på 1.100 personer.