Konkurskarantæne en håndsrækning til vognmænd

Nye regler om konkurskarantæne skal bekæmpe de såkaldte konkursryttere, der spekulerer i at bruge virksomheders konkurser til at tjene penge til sig selv – til skade for forbrugere, virksomheder og andre kreditorer, der står tilbage med økonomiske tab.

Justitsminister Morten Bødskov har netop fremsat lovforslaget i Folketinget.

Reglerne vil betyde, at en person, som har taget del i ledelsen af en konkursramt virksomhed, og som på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, fremover kan få forbud mod at drive visse former for ny erhvervsvirksomhed i en årrække.

Klare signaler
DTLs chefjurist John Roy Vesterholm anser de kommende karantæneregler for en håndsrækning også til vognmandserhvervet: ”Godskørselsloven regulerer som bekendt i forvejen adgangen til vognmandserhvervet og har med sine krav til god skik inden for branchen også fokus på den ansvarlige leder og personkredsen i selskabers ledelse. Men den kan godt få et skub af dette her”.

Der er nemlig ifølge chefjuristen ingen tvivl om, at en kommende lovændring på selve konkursområdet giver klare signaler om, at man ikke accepterer konkursrytteri og nu tænder den stærke lampe. Det kan forhåbentlig også smitte af på den måde, hvorpå man betragter konkursrytteri i vognmandserhvervet.

”Endelig skal vi ikke glemme, at den store underskov af vognmænd med biler under 3.500 kg, der i dag ikke er reguleret i adgangen til at køre gods for fremmed regning. De kan have behov for at blive pustet i nakken, så man ikke udnytter konkursadgangen til konkurrenceforvridende adfærd”.

Hjælp i kundeforhold
John Roy Vesterholm mener samtidig, at de nye skrappe karantæneregler klart kan være en fordel for vognmændene, når man taler kundeforhold.

”Det er ikke ret sjovt som leverandør af en transportydelse at være vidne til, at kunden, man har penge til gode hos, lukker ned – for så blot på næsten religiøs vis at genopstå med samme personkreds et andet sted efter en konkurs. Som leverandør står man i en konkurs som såkaldt simpel kreditor, og det betyder ofte blot en lang næse og ingen penge fra boet”.