Køberne har et ansvar for at undgå social dumping

En ny vælgerundersøgelse i Altinget.dk viser, at 78 procent af vælgerne i rød blok og knap 63 procent af vælgerne i blå blok mener, at der gøres for lidt fra politisk side for at undgå udbredelsen af underbetalt udenlandsk arbejdskraft i Danmark.

Foto: Chilli Foto

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) udtaler i anledning af undersøgelsen til Altinget, at når der lukkes et hul, så forsøger ”bagmændene”, som hun kalder det, at finde nye veje til at udkonkurrere danske virksomheder med underbetalt udenlandsk arbejdskraft, sort arbejde og dårligt arbejdsmiljø. DTLs adm. direktør Erik Østergaard mener, at det er rigtigt vurderet:

”Der er ingen tvivl om, at dette også gælder på transportmarkedet. Der forestår et politisk arbejde med at få transportkøbernes fokus på, hvad det er der sættes i gang, når man entrerer om en transportydelse. Ordet ”bagmænd” har nok en lidt for tendentiøs klang, men når der indgås transportaftaler med danske og udenlandske transportører, bør man være opmærksom på, hvad aftalen indebærer af underleverandørvirksomhed. Det er ofte ude i de yderste led, at faren for omgåelse af reglerne og decideret svigagtige forhold ligger”.

Erik Østergaard kender til et eksempel, hvor en offentlig virksomhed selv var involveret som køber, og hvor man ikke havde tilstrækkelig opmærksomhed på, at flytningen af gods – i dette tilfælde jernbanesveller – internt i Danmark var cabotagekørsel. ”Vi hører også fra flyttebranchen, at der i stort omfang bliver indgået flytteaftaler, der umuligt kan hænge sammen prismæssigt, medmindre der anvendes sort og udenlandsk underbetalt arbejdskraft.

Vi må og skal sikre fair og ensartede konkurrencevilkår på transportmarkedet, når vi nu en gang er en del af det Indre Marked”, fastslår DTL-direktøren.

Læs om Altingets undersøgelse her.