Klima: Transporten skal og kan nå endnu længere

Transportminister Pia Olsen Dyhr kan regne med støtte fra DTL, når der skal udarbejdes en køreplan for, hvordan transportsektoren på kort og lang sigt skal arbejde frem mod regeringens målsætning om, at der skal ske en markant reduktion af CO2-udledningen på 40 pct. i 2020 sammenlignet med 1990.

Foto: Per Daugaard

"DTL har længe været i gang med en klima- og miljøindsats ud fra de forhåndenværende muligheder på markedet. Vores indsats har vist, at vi kan komme langt med små skridt i den enkelte virksomhed, og frem for alt har vi kunnet komme i gang med det samme", siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard og tilføjer: "Men vi skal og kan nå endnu længere med en koordineret indsats, der forener de politiske visioner med de teknologiske landvindinger i forening med økonomien i transporterhvervet".

Af DTLs konjunkturanalyse fra 2012 fremgik det, at et stort flertal på 63 pct. af DTLs medlemmer allerede arbejder med initiativer for at spare på brændstoffet og reducere miljøpåvirkningen. Og fremadrettet forventer endnu flere – hele 80 pct. – at begynde på dette arbejde. Så ifølge Erik Østergaard er der en opbakning ude i virksomhederne, som transportministeren kan udnytte. På nuværende tidspunkt er der allerede kog i gryden:

Fra pjece til håndbog
"Aktuelt er DTL i gang med at udarbejde en håndbog for vognmænd, der guider dem til et kontinuerligt klima- og miljøarbejde. Virksomhedernes arbejde skal muliggøre en certificering i Trafikstyrelsen og lede virksomheden hen mod ISOs retningslinjer".

Allerede i 2009 udgav DTL klimapjecen ’Transportens vej til et bedre klima – 49 veje til at spare på brændstoffet’. Pjecen var den første af sin art, der gav en samlet præsentation af de markedsklare løsninger, der kan reducere brændstofforbruget og CO2-udslippet. Pjecen førte videre til kampagnen ’Få råd til miljø – DTL viser vej’ i 2012, der tog fat på energibesparelser i hele virksomheden – dvs. både brændstofbesparende tiltag og gode råd om at spare på fx el og vand.