Hollandske regering negativ over for cabotage

Nu er også den hollandske regering for alvor blevet bekymret over konsekvenserne af cabotage. En for en synes regeringerne i EU at få øjnene op for de negative konsekvenser, som cabotagereglerne allerede nu har for vejtransporterhvervet i EU og ikke mindst vil kunne få med en eventuel yderligere liberalisering.

I en detaljeret og omfattende rapport, som den hollandske regering den 27. februar overgav til det hollandske parlament, fremlægges de forskellige konsekvenser, som cabotage har for det hollandske vejtransporterhverv.

Rapporten konkluderer, at cabotage under de gældende regler vil kunne nå op på 15 pct. af national transport i Holland, og måske endda mere. En yderligere liberalisering af reglerne vil kunne gøre dette tal endnu højere. Det vil ifølge rapporten være ødelæggende for hollandsk transporterhverv og kan også have negative effekter for hele den hollandske økonomi.

Den hollandske transportorganisation, TLN, har hilst velkomment, at den hollandske regering på grundlag af rapporten har erklæret, at den ikke kan støtte yderligere liberalisering af cabotage på nuværende tidspunkt.

"Det er forfriskende at se en regering tage sit ansvar alvorligt og fremlægge en analyse af høj kvalitet udført af uafhængige eksperter. Det bør være en lære også for Kommissionen, når den skal udarbejde sine analyser af vejtransportmarkedet " udtaler DTLs adm.dir. Erik Østergaard, der også er formand for NLA –Nordic Logistics Association.

Med 15 pct. cabotage – og endda mere hvis reglerne forvaltes liberalt – vil presset på vejtransportpriserne i Holland ifølge rapporten blive ganske voldsomt med en række negative konsekvenser for vognmænd og for det hollandske samfund til følge: konkurser, forringede løn- og ansættelsesvilkår for chauffører og en overflytning af gods fra jernbane tilbage til vej, med negative effekter for miljøet.

Og presset på priser vil næppe kun holde sig til den del af markedet, der er omfattet af cabotage. Det vil have en effekt på vejtransportpriser generelt. Dermed vil de negative effekter ramme hele vejtransporterhvervet i Holland. Rapporten er også bekymret for de afsmittende effekter på eksistensgrundlaget for andre transport- og logistikvirksomheder i Holland.

Rapporten understreger, at lande som har en mere liberal fortolkning af dagens cabotageregler vil kunne have endnu større andel cabotage end de 15 pct., fordi udenlandske vognmænd naturligt vil søge dertil for at udføre cabotage. De effekter, som rapporten advarer imod, vil således kunne ramme endnu hårdere i disse lande.

Den hollandske regering har også sat et arbejdet i gang om konsekvenserne af cabotagen for trafiksikkerheden. Disse konklusioner foreligger senere.

"En stor del af debatten om cabotage har været drevet af troen på, at lavere priser på vejtransport er godt for samfundsøkonomien. Den hollandske regerings rapport fjerner figenbladet og udstiller, hvorledes et fattigt, udmarvet og presset transporterhverv ikke vil være en fordel for samfundet", fortsætter Erik Østergaard.

"Rapporten fremlægger en række anbefalinger til, hvordan de gældende regler kan strammes, så de negative konsekvenser af cabotage ikke løber løbsk. Det tales om behov for bedre definition af, hvad en cabotagetur er, hvornår grænseoverskridende kørsel skulle kunne give ret til cabotage, og om hvordan man kan sikre, at løn og sociale vilkår respekteres. Det svarer til de krav, som NLA stiller til de nuværende regler, for at skabe en acceptabel og fair ramme for cabotage, der tillader vognmænd i Norden fortsat at drive en fornuftig forretning med respekt for regler og forpligtelser," siger NLAs formand, Erik Østergaard.

”Den danske regering, som i øjeblikke arbejder på højtryk for at skaffe flere danske arbejdspladser, bør i den sammenhæng forstå, at øvelsen også går ud på at fastholde de arbejdspladser, vi allerede har. Og her udgør cabotagekørslen en kæmpe trussel. Derfor bør den danske regering nærlæse den hollandske rapport og de skrækscenarier, der beskrives her. Danmark og Holland har mange af de samme karakteristika bl.a. mht. størrelse og geografisk placering, og det der er beskrevet som et skrækscenarie i Holland er allerede godt i gang med at ske i Danmark. Derfor bør regeringen træde i karakter og få strammet op på cabotagereglerne og så i øvrigt alliere sig med ligesindede om at få lukket dette smuthul i EU-reglerne, der groft udnyttes til at udføre social dumping i Danmark” siger Erik Østergaard.