Gas i transport giver udfordringer

På de netop afviklede ”trafikdage” i Aalborg – begivenheden hvor transportforskere, private konsulenter, myndigheder, branchefolk og politikere mødes årligt – var brug af gas som brændstof i transportsektoren blandt de mange emner.

”De overordnede perspektiver for at anvende gas til lastbiler afhænger i høj grad af forsyningssikkerheden og stabile brændstofomkostninger – og så ikke mindst om der kan skaffes biogas til transportsektoren, uden at der ”stjæles” fra andre sektorer. For umiddelbart ser det jo ud til, at biogas kun kan produceres i beskedne mængder, som allerede anvendes til andre formål” forklarer DTLs underdirektør Ove Holm, der var blandt indlægsholderne.

De konkrete udfordringer med gas til lastbiler er ifølge Ove Holm væsentlige at have med i det samlede billede af biogas til klimavenlig anvendelse: Der skal først og fremmest ske investering i helt nye typer lastbiler og motorer, og det betyder også, at der skal være nogenlunde sikkerhed for en vis gensalgsværdi på markedet.

Det afhænger så igen af adgangen til gasressourcerne – herunder nærheden i distributionen. Dernæst er ting som brændværdien og rækkevidden af en tankfuld samt frekvens for vedligeholdelse af motorer afgørende for, om den professionelle godstransport vil tage gassen til sig i praksis.

Energistyrelsen oplyste på trafikdagene, at der er afsat 20 mio. kr. til at sætte gang i anvendelse af gas til lastbiler og busser. Udgangspunktet har været at tilskuddet skulle gå til selve distributionen af gas herunder gas-fyldestationer. Men der kan også tænkes en ordning med investeringstilskud til køb af lastbiler og busser med gasmotorer, som forventes at være noget dyrere – måske 300.000 kr.

Partnerskab for gas
Ove Holm vil være at finde blandt aktørerne, når myndighederne og branchen i den kommende tid skal mødes om muligheden for mere gas i transporten:

”Energistyrelsen, Trafikstyrelsen og Transportens Innovationsnetværk har indgået aftale om partnerskab for gas til transport. Det skal kortlægge, om gas er egnet til professionel transport ud fra et driftsøkonomisk, miljø- og klimamæssigt synspunkt. Vi skal bruge erfaringsudvekslingen til en mere sammenhængende strategi for introduktion af gas til transport i Danmark, og det må jo siges at være i tråd med de klimaplaner, som regeringen nu har sparket i gang”, fortæller underdirektøren.

For tiden er biogas sammen med biodiesel og bioethanol de eneste tilgængelige alternativer til dieselolien. Masseproduktion og anvendelse af produkter som syntetisk diesel, methanol, dimethylæter (DME) og brint ligger nogle år ude i fremtiden, men kan efter Ove Holms vurdering måske blive en del af regeringens 2050 visioner.