Fordelingen af finanslovens kontrolmidler afgørende

Det fremlagte finanslovsforslag bekræfter de bebudede 75 millioner årligt frem til 2017 til en bedre og mere koordineret kontrol af SKAT, politi og Arbejdstilsynet for at bekæmpe social dumping.

"Det er vi godt tilfredse med, men det afgørende er, hvordan midlerne fordeles og anvendes i praksis. Det er i særdeleshed vigtigt, at kontroltrykket på landevejene opretholdes med hensyn til cabotagekørsel og det tiltagende fænomen med udenlandske chauffører på danske lastbiler", siger DTLs underdirektør Ove Holm. "Specifikt kan vi se, at Arbejdstilsynets fortsatte indsats ind i 2014 tildeles 12 mio. kr. men finansloven er uklar på, om der fx afsættes midler til politiets kontroller på området".

I 2013 har der til særlig brug for politiets kontroller af cabotagekørslen været afsat 17,5 mio. kr. – og det ser DTL meget gerne videreført som en del af den samlede plan frem til 2017.

Ove Holm kvitterer for, at forårets aftaler om at gennemføre en række projekter, der understøtter mobiliteten i Danmark, er afspejlet i finanslovsforslaget. Det samme gælder planerne om at foretage tilpasninger af det relevante vejnet i forbindelse med det landsdækkende forsøg med modulvogntog samt for initiativer, der kan forbedre mulighederne for at transportere vindmøller på statsvejnettet. "Det skinner dog samtidig igennem, at en egentlig prissætning af tiltag, der kan løse op på trængslen og forøge mobiliteten, afventer hvad Trængselskommissionen kommer ud med i sidste ende".

Hos DTL savner man, at der på finansloven bliver afsat puljemidler til en klassifikation af det kommunale vejnet: "Vi har flere gange opfordret til, at en sådan klassifikation til gavn for særtransporter – og faktisk også kommunerne selv – indgår i en central database. Udfordringen er at give kommunerne incitament til at gøre det stykke arbejde, og dér ville midler fra en særlig pulje kunne skubbe på", vurderer Ove Holm.