Folketinget hørte om problemer med erhvervsudvikling

Vognmand Jesper Nielsen fra Ringsted blev frataget muligheden for at drive vognmandserhverv fra landejendom. Nu bringes sagen op over for folketingsudvalg.

Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer fik i dag besøg af en delegation fra DTL, Dansk Erhverv, samt landboforeningen Gefion. Udvalgets formand er tidligere transportminister Hans Chr. Schmidt (V).

Udvalgsmedlemmerne fik forelagt de problemer, som organisationerne ser ved den nugældende planlovs meget stramme rammer for at etablere virksomhed i landzone.

Chefjurist John Roy Vesterholm var med i delegationen, og han er godt tilfreds med, at udvalget gav sig rigtig god tid til blandt andet at lytte til det eksempel fra Ringstedegnen, som skærer problemet ud i pap:

Ja blev til nej
"Selvkørende vognmand Jesper Nielsen fra Ortved deltog selv i mødet med udvalget. Han har nemlig fået Natur- og Miljøklagenævnet samt rettens ord for, at han er uønsket på en landejendom med sin lastbil og 4-5 containere. Netop denne sag illustrerer rigtig godt, at der i planloven mangler rum for at kunne give tilladelse til vognmandsvirksomhed ud fra en konkret vurdering af konsekvenserne for området".

Vognmanden havde i første omgang fået Ringsted Kommunes tilladelse til at drive sin virksomhed fra landejendommen, fordi det ingen konsekvenser havde for området. Men Natur- og Miljøklagenævnet sagde nej, og retten i Roskilde stadfæstede afgørelsen ud fra planlovens regler. Vognmanden må derfor flytte til byzone, hvis han vil fortsætte med at være vognmand.

Konsekvensen af denne praksis er, at der aldrig gives tilladelse til vognmandsvirksomhed i landzone, uanset om der er tale om en selvkørende vognmand – og uanset, at erhvervsudøvelsen ikke har væsentlige konsekvenser.

Lastbiler nødvendige
"Hvis man vil have udvikling i stedet for afvikling på landet, så bør man efter organisationernes opfattelse gøre planloven mindre stram, så flere erhvervstyper kan etablere sig i landzone og udkantsområder, medmindre helt væsentlige hensyn til landskab, natur, miljø, planlægning eller naboer afgørende taler imod", fastslår John Roy Vesterholm og fortsætter:

"Rigtig mange vognmænd i Danmark kører fx entreprenørkørsel og med landbrugsprodukter såsom foderstoffer. Desuden udføres der en hel del distribution af andet gods i landområderne, som hænger tæt sammen med de øvrige erhverv. Vi ønsker blot, at kommunerne tillades videre rammer for at give tilladelse til virksomhed, der vil gavne udviklingen i deres område".

Flere folketingsmedlemmer har allerede reageret på rettens afgørelse og udtalt, at man bør undersøge mulighederne for at løsne op på planlovens stramme regelsæt. Resultatet af dagens foretræde for udvalget vil i første omgang være en række spørgsmål til miljøministeren.

Foreningen Landsbyerne i Danmark støtter også sagen men havde ikke mulighed for at være repræsenteret ved foretrædet.