Fødevareministeren må på banen

En EU-regel om adskillelse af kønsmodne dyr ved slagteritransporter volder problemer. Reglen kræver, at transport af kønsmodne kvier og tyre skal transporteres adskilt på vejen til slagteriet.

Arkivfoto: Sarah Buthmann

Men forsøg på adskillelse gør typisk tyrene urolige og aggressive ved læsningen og på bilerne, når dyrene har gået sammen ude hos landmændene.

DTL kræver nu, at fødevareministeren går på banen og gør noget ved sagen, som hun i øvrigt har lovet for snart et år siden..

Ingen parkering i Bruxelles
"Dyrenes kamp for at forsvare flokken ved forsøg på adskillelse er farligt for mennesker. Transporterne foregår hver dag med risiko for skader på dyr og mennesker til følge - men heldigvis endnu uden tab af menneskeliv", siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard, der dog peger på, at det har været ubehageligt tæt på nogle gange.

Men vognmænd og chauffører, der har liv og helbred kært, straffes med bøder i titusinder kroners klassen. Senest er en chauffør pålagt 12.000 kr. i bøde for ikke at holde dyrene adskilt på bilen.

Fødevareministeren er faktisk enig med DTL. Reglen burde aldrig have været der – men det er en EU-regel, som man ikke kan lave om på sådan uden videre, forsvarer ministeren sig, når hun bliver foreholdt, at der ikke rigtig sker noget fra hendes side. 

Men Erik Østergaard mener ikke, at sagen blot kan parkeres i Bruxelles. Ministeren bør efter hans opfattelse udnytte de muligheder, hun trods alt har.

Bøde ned til én krone
Det kan blandt andet være ved at iværksætte et videnskabeligt studie af den regel, der går stik imod fornuften i at lade kreaturer gå sammen under transporten. EU-reglerne siger nemlig, at ny viden på området skal bruges i fortolkningen af, hvordan reglerne skal anvendes.

"I mellemtiden kan ministeren passende signalere sin opfattelse af reglen om adskillelse af kønsmodne dyrunder transporten som en formalistisk ordensforskrift uden reelt fornuftigt indhold ved at nedsætte bøden for overtrædelse af EU-reglen til fx 100 kr.

Eller én kr. for den sags skyld. For det kan da ikke være specielt strafværdigt at tage hensyn til både dyrevelfærd og chaufførens liv og helbred, når vognen læsses", siger Erik Østergaard.

Han mener endelig, at ministeren bør gøre op med EU-reglen og arbejde aktivt i Bruxelles for at få den lavet om.