Europæiske veje scene for social dumping

”EU har skabt en tilstand med urimelig konkurrence og social dumping, der har ført til en ond cirkel: Tiltagende cabotage i de nordiske lande lægger pres på lønninger og fragtpriser. Nationale vognmænd er tvunget til at skære hjørner og oven i købet begå lovovertrædelser for ikke at blive skubbet ud af markedet. Det er en spiral, der ikke får nogen ende!”.

Formand for NLA og adm. direktør i DTL Erik Østergaard kom med denne konstatering til en høring onsdag i Europa-Parlamentet arrangeret af MEP Ole Christensen (S) og medlem af Udvalget for Beskæftigelse og Sociale Anliggender.

Høringen behandlede en række aktuelle temaer i form af de sociale konsekvenser af de nuværende fælleseuropæiske transportregler, spekulation i og styrket håndhævelse af reglerne samt mulige løsninger fra EU’s side. Godstransportens grænseoverskridende karakter gør, at EU spiller en yderst vigtig rolle – særligt i forhold til reglerne om udstationering af arbejdstagere, som i øjeblikket forhandles i Europa-Parlamentet.

Mobiliteten giver udfordringer
Den mobilitet, der kendetegner chaufførarbejdet, og den midlertidige karakter, der er indbygget international transport, gør det ofte til en stor udfordring at kontrollere og håndhæve EU-reglerne. Det skal ses i lyset af den stigende tendens til, at udenlandske chauffører arbejder for mindre og under ringere arbejdsvilkår set i forhold til lokale chauffører – selv om de udfører det samme job.

MEP Ole Christensen (S) fandt, at de europæiske veje er blevet forvandlet til en scene for social dumping og underlødige arbejdsforhold: ”De nuværende problemer i transportsektoren viser, at det Indre Marked kan udvikle sig negativt, hvis konkurrencen ikke udføres på fair og ens vilkår”, udtalte han og fortsatte:

”Vi kan ikke bare stå og se til, mens arbejdsvilkårene smuldrer, og unfair konkurrence får overtaget. Derfor bør de nye regler om udstationering af arbejdstagere også tage højde for de sociale udfordringer i transportsektoren”.

EU's transportdel er opmærksom
Ole Christensen blev bakket op af sin kollega fra Parlamentets udvalg for Transport og Turisme – Said el Khadraoui (S&D), der fandt, at de største svagheder i systemet er forskellighederne i forståelse, kontrol og håndhævelse af EU-regelsættene. Skal man imødegå, at EU-lovgivning endnu ikke omfatter sociale vilkår, skal det være ved at kræve, at også transportarbejdere skal efterkomme de love og regler, der findes i landet, de opererer i, mente Said el Khadraoui.

Kontorchef Kristian Hedberg fra EU-Kommissionens generaldirektorat for transport betonede i sit indlæg, at kommissionen er opmærksom på, at der er nogen, der udnytter reglerne på en måde, det ikke er tiltænkt. Der foregår direkte lovovertrædelser bl.a. med postboksfirmaer og betaling af chauffører på km-takst, og der er behov for at få orden på markedet og få lovgivningen til at virke efter hensigten, fastslog han.