EU-ministerfront advarer mod cabotage-regler

I et opsigtsvækkende fælles brev til EU-kommissions vicepræsident, Siim Kallas, adresserer syv europæiske ministre problemerne med cabotage-forordningen og kræver stramninger.

Foto: Chilli Foto

Sammen med ministre fra Belgien, Tyskland, Spanien, Finland, Frankrig og Italien finder man også den danske transportminister, Pia Olsen Dyhr.

I brevet udtrykker den nye EU-ministerfront i kampen mod cabotagereglerne en "stor bekymring" for den sociale dumping, der følger med reglerne. I brevet understreger de syv ministre, at overholdelsen af reglerne ikke alene i praksis er svære at kontrollere, men også at de i for høj grad giver mulighed for misbrug.

Ministrene udtrykker direkte bekymring for et transporterhverv på fair vilkår, og det understreges, at der er et presserende behov for, at reglerne præciseres og ikke efterlades så åbne for fortolkning, sådan som tilfældet er i dag.

Erik Østergaard, administrerende direktør i DTL og formand for NLA: "Det er så rasende vigtigt, det her. Det er et kæmpe fremskridt, vi er vidner til. Der er tale om en række af de helt store lande i EU, som nu vågner til dåd og følger ministrene fra Danmark og Finland. Jeg må virkelig rose den danske transportminister. Ved at være med til at skabe denne koalition af EU-lande i kampen mod social dumping på transportområdet, er vi kommet et væsentligt skridt længere. Pia Olsen Dyhr har gjort det fremragende."

"Ministerbrevet gør det efter min mening tydeligt, at man opfatter, at løbende og permanent cabotagekørsel er imod intentionerne i forordningen, og at cabotage kun skal forekomme i et begrænset omfang. Den opfattelse kan jeg kun erklære mig enig i."

Brevet advarer da også direkte mod yderligere liberaliseringer på transportområdet, indtil Kommissionen har lavet sin bebudede evaluering, og indtil de eksisterende cabotageregler er blevet præciseret, og en reelt kontrol af dem er muliggjort.

"I DTL og NLA vil vi fortsætte denne her kamp. De her regler må og skal strammes, sådan som ministerbrevet også lægger op til. Og så betyder det utrolig meget, at der fra politisk niveau er en voksende erkendelse af problemets alvor og omfang, og at også lande som Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien slutter sig til kritikerne."

"DTL og NLA har tidligere foreslået, at de syv dage skal være en karensperiode, og at en tur over grænsen ikke uden videre udløser tre nye cabotage-ture. Dét ville være i overensstemmelse med de oprindelige intentioner med forordningen," slutter Erik Østergaard.

Læs Transportministeriets pressemeddelelse her.