Enhedslisten vil have nødstop for cabotage

Arkvifoto: Per Daugaard

Der skal trækkes i nødbremsen med hensyn til cabotagekørslen i Danmark – og det skal ske nu. Opfattelsen har fået Enhedslisten til i dag at fremsætte et forslag til folketingsbeslutning om at tage artikel 10 i EU-forordning om cabotagekørsel i brug – populært kaldet nødstopbestemmelsen.

I forordningen gives der med artikel 10 mulighed for, at en medlemsstat kan henvende sig til Kommissionen, hvis den finder, at markedet for national transport er "alvorligt forstyrret" i den pågældende medlemsstat som følge af cabotagekørsel.

Enhedslisten anfører i sit beslutningsforslag, at det kan konstateres, at der i Danmark har udviklet sig en sådan alvorlig forstyrrelse af markedet som følge af cabotagekørsel, som har været stigende gennem de sidste 10 år.

Problemet kan ifølge Enhedslisten ret entydigt henføres til en ulige konkurrence på løn, idet udgifterne til brændstof og kapitalomkostninger er stort set de samme i alle medlemsstater, mens en udenlandsk chauffør fra især østeuropæiske lande aflønnes langt lavere end danske chauffører.

Enhedslisten forventer dermed, at henvendelsen til Kommissionen skal føre til en fornyet drøftelse mellem EU-medlemsstaterne af konsekvenserne af forordningen henset til den løndumping, der kan konstateres, og den unfair konkurrence på og forvridning af markedet for vejgodstransport, der finder sted.

Støtte til stop fra DTL
DTLs adm. direktør Erik Østergaard bifalder initiativet: ”DTL har tidligere fremsat et lignende ønske over for regeringen – dog uden held. Vi mener fortsat, at det er aktuelt at stoppe op og få grundigt kigget på, om reglerne, som de er udformet i dag, kan præciseres. Der skal i praksis gøres op med det element af permanent og løbende aktivitet, reglerne åbner op for i dag. Og vi er i en situation nu, hvor behovet for en egentlig pause er mere påtrængende end nogensinde”.

Erik Østergaard henviser til, at transportministeren selv i Folketinget i november måned udtalte, at cabotagekørsel dagligt året rundt er ”i modstrid med lovens ånd”. 

Og ved seneste EU transportministerrådsmøde i Bruxelles var Danmark sammen med Østrig, Belgien, Frankrig og Italien medunderskriver på en erklæring om cabotage udviklingen. Erklæringen fremhævede netop et marked, som i øjeblikket er plaget af ”alvorlige markedsforstyrrelser” – som følge af diskrimination af chauffører samt overtrædelse og omgåelse af de eksisterende cabotageregler, der presser lovlydige virksomheder ud af markedet.

”Derfor vil DTL have et cabotagestop, hvor man får gjort det soleklart, at cabotage er en midlertidig foreteelse og ikke en permanent tilstand. Cabotagekørsel må ikke systematisereres, men det bliver det i dag. Det er skadeligt for konkurrencen og det lægger dansk vognmandserhverv under et ødelæggende pres”, fastslår DTL-direktøren.

Enhedslistens beslutningsforslag henviser også til en undersøgelse blandt DTLs medlemmer, der viste, at over 40 pct. af medlemmerne mente, at cabotagekørsel var det erhvervspolitiske emne, DTL skulle bruge flest ressourcer på i 2013.