En succesfuld vækstplan giver gang hjulene

Regeringens vækstplan, der blev lanceret her til formiddag, har allerede haft succes, da man i sidste uge fjernede transportafgiften og dermed sparede erhvervslivet for en belastning på 2,8 mia. kr. og samfundet for at miste næsten 1.500 jobs.

”Vi sætter hak ved den. Og så bliver den store udfordring at få sænkelsen af selskabsskatten og vitaminindsprøjtningen til erhvervslivet i form af større fradragsret og tilskud til renovering konverteret til rullende hjul. Transporterhvervets aktiviteter er temperaturmåleren for væksten i det danske samfund – og det har indtil videre været småt med at få gang i hjulene”, udtaler DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

Styr på cabotagen
”Men vækst er også fastholdelse af arbejdspladser. Når vi betragter den virkelyst, som udenlandske mobile arbejdstagere udviser på kortere eller længere visit på de danske landeveje, så har vi rimelig grund til at antage, at penge fra de aktiviteter ikke havner i den danske statskasse gennem skatteindbetalinger. Disse virksomheder er nemlig placeret i udlandet og udnytter etableringslandets eget omkostningsniveau til ulige konkurrence. Vækstpakken må følges op af initiativer til at få styr på cabotagekørslen og den kombinerede trafik, som ingen dansk vognmand i sagens natur kan matche!”, fastslår DTL-direktøren.

Tryghed vigtig
Erik Østergaard finder det glædeligt, at regeringen sammen med vækstpakken også har erklæret et stop for nye afgifter til erhvervslivet. ”Vi ved godt, at det ikke er et skattestops-lignende løfte, men det har meget stor tryghedsværdi for virksomhedernes udviklingspotentiale og investeringslyst, at man ikke hver morgen skal vågne op til nye, truende afgifter. Derfor opfordrer vi også til, at man ikke under kommende finanslovsforhandlinger eller i andre pressede situationen giver efter for lysterne til lige at stikke en ny afgift ud til erhvervslivet. I forvejen ser vi tværtimod gerne, at en opfindelse som arbejdsskadeafgiften går samme vej som transportafgiften”.