DTL: Store fordele for lastbiler ved signaloptimering

Et af de tiltag, som Trængselskommissionen lægger frem i sit idékatalog, er optimering af trafiksignalerne i hovedstadsområdet herunder på tværs af kommunerne.

Tidshorisonten for en sådan optimering er på den korte bane og angiveligt med lave omkostninger og stort potentiale for at reducere trængsel og brændstofforbrug.

Ifølge underdirektør i DTL Ove Holm, er dette er ét af de tiltag, der efter DTLs opfattelse bør fremmes i Trængselskommissionens prioritering i den kommende tid: ”Vejdirektoratet har sidste år foretaget en vurdering af både besparelser på brændstof og ventetimer alene med fokus på at få signalerne til at harmonere bedre i forhold til trafikstrømmene, og det er noget, som helt klart vil være til fordel for lastbilerne. En isoleret optimering i hver enkelt kommune vil give store gevinster for trafikanterne og samfundet som helhed, og optimeringen bør selvfølgelig også ske på tværs af kommunegrænserne”.

Stort energitab ved stop
Ove Holm sigter hermed til Vejdirektoratets konstatering af, at energitabet for tunge køretøjer er væsentlig højere end for personbiler, når der skal sættes i gang efter stop. For en 30 ton lastbil vil energitabet være ca. 25 gange større end for en gennemsnitlig personbil. Ved 60 km/t medfører stop med en lastbil et tab på over en halv liter diesel pr. gang.

”Tager vi bare 5 stop på en 10 km strækning med 60 km/t, så er ekstraforbruget 63 procent, hvis man i forvejen kører omkring 2,5 km/l, som er et typisk forbrug på en lastbil i bytrafik. Eksemplet her kunne jo passe godt på kørsel til og fra en havn eller et industriområde ud til motorvejsudfletninger – en kørsel, der dagligt udføres af rigtig mange vognmandsvirksomheder”, forklarer Ove Holm.

”Kunne man fjerne blot nogle få stop, vil det øjeblikkelig få effekt på brændstofforbruget for ikke at tale om chaufførens effektive køretid. De er jo underlagt regler for køretid og hviletid, så hvad der spares ved ikke at skulle rykke langsomt frem i kø, kan anvendes produktivt et andet sted med lastbilen”.