DTL: Ministerrokade med perspektiv i

Dansk Transport og Logistik ser frem til samarbejdet med både nye og gamle ministre.

Foto: Per Daugaard

DTLs administrerende direktør, Erik Østergaard:

"Jeg noterer mig med stor tilfredshed, at transportministeren fortsat hedder Pia Olsen Dyhr. Vi har et fortræffeligt samarbejde med transportministeren, og jeg er særligt glad for Pia Olsen Dyhrs fuldtonede kamp mod cabotage-reglerne og social dumping på transportområdet. Så set fra transportbranchens perspektiv er det overordentlig glædeligt, at vi fortsat har samme minister. Og så vil jeg da gerne lykønske hende med pladsen i regeringens økonomiudvalg."

"Jeg vil samtidig gerne ønske Holger K. Nielsen, Karen Hækkerup, Dan Jørgensen og Jonas Dahl tillykke med deres nye poster.

 Vi har haft et godt samarbejde med Karen Hækkerup og drøftede for ganske nylig nogle uhensigtsmæssigheder i nogle EU-regler omkring dyretransporter. Jeg ser frem til samarbejdet med Dan Jørgensen om de udfordringer, vi har en fælles interesse i at få løst, og til at fortsætte samarbejdet med Karen Hækkerup – nu i Justitsministeriet. Der ligger jo en række spørgsmål, der vedrører transportområdet i Justitsministeriet, som jeg forventer at få lejlighed til at drøfte snarest.

 Og endelig et tillykke til den nye skatteminister. Vi kender jo Jonas Dahl som en yderst kompetent politiker og ordfører", lyder det fra DTL-direktøren.