DTL indgår aftale med advokatfirma

DTLs og Dansk Erhvervs jurister vil være at finde på DTLs stand på Transport 2013 i Herning Messecenter. Og der er god grund til at lægge vejen forbi og få en snak med juraens eksperter.

Søren Møller Ejegod, jurist i Dansk Ervherv (forrest) og John Roy Vesterholm (th.) chefjurist i DTL står klar med rådgivning. Nu tilbyder de også advokatbistand gennem advokatfirmaet Momentum. Foto: MAR

For vognmænd, der har prøvet at have bøvl med leverandører, kunder og myndigheder vil nok kunne skrive under på, at det ofte er nødvendigt med juridisk kyndige for at rede trådene ud.

Der er samtidig nyheder på jurasiden: DTL har netop indgået en aftale med Momentum Advokatfirma om advokatbistand til medlemmer af DTL inden for det erhvervsjuridiske område.

Det gælder i særdeleshed inden for transportret og tilstødende områder, herunder køre- og hviletidsreglerne og reglerne om transport af farligt gods og levende dyr. Forsikringsret vil også være en del af pakken. Bistanden vil samtidig gælde de strafferetlige problemer, vognmændene måtte opleve i forhold til bødesager og lignende.

Udnytter viden om transportverdenen
”Hvis et DTL medlem får brug for en mere omfattende juridisk bistand end den, der er omfattet af medlemskabet af DTL til f.eks. udarbejdelse af kontrakter eller førelse af retssager, så har medlemmerne med denne aftale mulighed for advokatbistand til meget fordelagtige priser gennem DTL ”, siger chefjurist John Roy Vesterholm DTL.

Samarbejdet med Momentum vil blive meget tæt og med speciel fokus på den fagekspertise, der findes i DTL i forvejen. ”For at sikre gode resultater for det enkelte medlem af DTL, så benytter advokatordningen sig af den faglige ekspertise, der er i DTL, f.eks. indenfor køre- og hviletid, transport af dyr, transport af farligt gods og andre rimeligt komplicerede emner”, oplyser John Roy Vesterholm.

Stadig juridisk førstehjælp
Medlemmernes første kontakt til DTL vil fortsat være DTLs og Dansk Erhvervs jurister. Som medlem af DTL får man nemlig gratis ”juridisk førstehjælp” i sager som vedrører vognmandsvirksomheden, f.eks. indenfor aftale- og køberet, forsikringsret, erstatningsret, strafferet, transportret, udbudsret, samt godskørselslovgivningen.

Juristerne er specialister i den jura, der vedrører transportbranchen. De foretager en indledende juridisk vurdering af medlemmets sag og giver telefonisk rådgivning.

Denne juridiske bistand er omfattet af medlemskabet af DTL og koster ikke ekstra. Skal der mere til, så er aftalen med Momentum Advokatfirma en sikring for den bedste hjælp.

Hør mere på DTLs stand Hal J1.