DTL Dyr: Mærkesager i god udvikling

”Fra DTL Dyrs side har vi kommunikeret, at der mangler retssikkerhed for chauffører og vognmænd, og det synspunkt har endelig grundfæstnet sig i debatten”, udtalte formand for DTL Dyr Stinne Møller Hansen på foreningens årlige generalforsamling lørdag.

Hun slog samtidig fast, at der gennem året har været flere historier i pressen om, hvorledes transportører bliver anklaget og dømt, uden at de i realiteten kunne have gjort noget andet. Historierne handler nu ikke bare om dyrenes vilkår, men også om chaufførens.

I en detaljeret og fyldig beretning kunne Stinne Møller Hansen dermed konstatere, at foreningens store mærkesager om transportegnethed og kønsadskillelse er i en vigtig og god udvikling. Et langt og sejt træk ser nu ud til at bære frugt – men kalder på fortsat pres og engagement i specialforeningen, der er kendt for at være meget synlig for både politikere og myndigheder.

Det er tunge og komplicerede sager, DTL Dyr har på programmet, og de indebærer tæt kontakt og tæt dialog med både EU’s embedsfolk i Kommissionen, medlemmer af Europaparlamentet, danske embedsfolk, politikere, minister og kontrolmyndigheder. Og – ikke at forglemme – DTL Dyrs egne medlemmer, som formanden gjorde meget ud af at takke for indsatsen igennem året.

Hjælp fra DTL og Dansk Erhverv
DTLs generalforsamling i maj 2012 var i formandens øjne en vigtig platform for kommunikationen til de danske politikere om dyretransportørernes forhold:

”Under beretningen valgte DTLs adm. direktør Erik Østergaard at sætte fokus på dyretransporter, blandt andet ved at vise et af tv-indslagene om farligheden ved at adskille kønsmodne dyr, og under punktet eventuelt holdt vognmand Morten Bach et fængende indlæg om dyretransportørernes vilkår med udgangspunkt i en konkret sag om vurdering af transportegnethed”, udtalte Stinne Møller Hansen.

Hun fremhævede også, at DTL i samarbejde med Dansk Erhverv i efteråret havde held med at få løftet problemstillingerne op på et plan, hvor ministeren bliver tvunget til at gøre noget ved det: Regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler besluttede nemlig i oktober, at der skal kigges nærmere på håndhævelsen af reglerne for dyretransport, og de sætter både fokus på transportegnethedsvurderinger og adskillelse af kønsmodne dyr.

Samtidig er der indgået et bredt politisk forlig med samtlige Folketingets partier om et ”serviceeftersyn” af dyretransportreglerne og deres håndhævelse.

Generalforsamlingen genvalgte formand og bestyrelse ved fredsvalg.