Digital dokumentation af særtransporter på vej

Fra 1. oktober vil digital dokumentation for særtransporters lovlighed blive accepteret af myndighederne ved vejkontrollerne.

Arkivfoto: Per Daugaard

Det fremgår af en såkaldt "hvid meddelelse" fra Trafikstyrelsen til politiet, hvorefter vognmanden og chaufføren i fremtiden vil kunne fremvise eksempelvis blokvognsattest, særtransporttilladelse og klassificeringsattest på PC, smartphone eller tablet.

Formelt kræver bestemmelserne i særtransportbekendtgørelsen i dag, at dokumenterne skal foreligge i "original, kopi, eller telefaxudgave", men dette krav har længe stået foran en ændring.

Faxaftaler opsagt
Behovet for at kunne fremvise dokumenterne digitalt blev nemlig allerede drøftet af myndigheder og branchen tidligere på året i forbindelse med kommende justeringer af særtransportbekendtgørelsen. Men adgang til digital fremvisning blev pludselig højaktuel, da teleudbyderen TDC i slutningen af august måned opsagde alle deres kundeaftaler om mobil fax med virkning allerede fra 1. oktober 2013.

Formand for DTL Kran-Blok Erfa Frank Segall gjorde hurtigt Trafikstyrelsen opmærksom på problemet for TDC’s vognmandskunder, og han er tilfreds med, at styrelsen nu har reageret hurtigt på situationen.

Flere vil opsige
"Den nuværende særtransportbekendtgørelse giver jo allerede mulighed for, at der i forbindelse med ansøgning og udstedelse af attester kan anvendes digital kommunikation, så det er kun naturligt, at selve fremvisningen af dokumentation også kan ske digitalt".

Frank Segall vurderer, at flere andre teleudbydere vil følge TDC’s eksempel og opsige deres mobil fax aftaler i den kommende tid. Han opfordrer derfor alle særtransportører til at skynde sig med at indrette sig på den nye digitale hverdag.

Trafikstyrelsens meddelelse til politiet kan læses her.